/ [mailfromd] / po / pl.po
To checkout: svn checkout http://svn.gnu.org.ua/sources/mailfromd/po/pl.po
Puszcza

Contents of /po/pl.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1646 - (show annotations)
Wed Mar 12 10:26:22 2008 UTC (13 years, 6 months ago) by gray
File size: 86666 byte(s)
Update
1 # Polish messages for Mailfromd
2 # Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as Mailfromd
4 #
5 # Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2003,2004,2005,2006,2007,2008.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: mailfromd 4.4\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-mailfromd@gnu.org.ua\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-03-12 11:01+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-03-12 07:26+0200\n"
12 "Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
13 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
18 "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: gnu/argp-parse.c:83
21 msgid "give this help list"
22 msgstr "wyświetla ten tekst pomocy"
23
24 #: gnu/argp-parse.c:84
25 msgid "give a short usage message"
26 msgstr "wyświetla krótkie informacje o składni polecenia"
27
28 #: gnu/argp-parse.c:85 mfd/main.c:1018 mfd/main.c:1020 mfd/main.c:1044
29 msgid "NAME"
30 msgstr "NAZWA"
31
32 #: gnu/argp-parse.c:85
33 msgid "set the program name"
34 msgstr "ustawia nazwę programu"
35
36 #: gnu/argp-parse.c:86
37 msgid "SECS"
38 msgstr "SEK"
39
40 #: gnu/argp-parse.c:87
41 msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
42 msgstr "czeka przez SEK sekund (domyślnie 3600)"
43
44 #: gnu/argp-parse.c:144
45 msgid "print program version"
46 msgstr "wyświetla wersję programu"
47
48 #: gnu/argp-parse.c:160
49 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
50 msgstr "(BŁĄD PROGRAMU) Nieznana wersja!?"
51
52 #: gnu/argp-parse.c:613
53 #, c-format
54 msgid "%s: Too many arguments\n"
55 msgstr "%s: za dużo argumentów\n"
56
57 #: gnu/argp-parse.c:756
58 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
59 msgstr "(BŁĄD PROGRAMU) Opcja powinna zostać rozpoznana!?"
60
61 #: gnu/argp-help.c:149
62 #, c-format
63 msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
64 msgstr "ARGP_HELP_FMT: wartość %s jest mniejsza lub równa %s"
65
66 #: gnu/argp-help.c:222
67 #, c-format
68 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
69 msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania wartości"
70
71 #: gnu/argp-help.c:228
72 #, c-format
73 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
74 msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT musi być dodatni"
75
76 #: gnu/argp-help.c:237
77 #, c-format
78 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
79 msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
80
81 #: gnu/argp-help.c:249
82 #, c-format
83 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
84 msgstr "Błędne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
85
86 #: gnu/argp-help.c:1248
87 msgid ""
88 "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
89 "optional for any corresponding short options."
90 msgstr ""
91 "Argumenty obowiązkowe lub opcjonalne dla długich opcji są również "
92 "obowiązkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."
93
94 #: gnu/argp-help.c:1641
95 msgid "Usage:"
96 msgstr "Składnia:"
97
98 #: gnu/argp-help.c:1645
99 msgid " or: "
100 msgstr " lub: "
101
102 #: gnu/argp-help.c:1657
103 msgid " [OPTION...]"
104 msgstr " [OPCJA...]"
105
106 #: gnu/argp-help.c:1684
107 #, c-format
108 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
109 msgstr "Napisz `%s --help' lub `%s --usage' by uzyskać więcej informacji.\n"
110
111 #: gnu/argp-help.c:1712
112 #, c-format
113 msgid "Report bugs to %s.\n"
114 msgstr "Prosimy zgłaszać błędy na adres %s.\n"
115
116 #: gnu/argp-help.c:1931
117 msgid "Unknown system error"
118 msgstr "Nieznana błąd systemowy"
119
120 #: gnu/getopt.c:528 gnu/getopt.c:544
121 #, c-format
122 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
123 msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
124
125 #: gnu/getopt.c:577 gnu/getopt.c:581
126 #, c-format
127 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
128 msgstr "%s: opcja `--%s' nie może mieć argumentów\n"
129
130 #: gnu/getopt.c:590 gnu/getopt.c:595
131 #, c-format
132 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
133 msgstr "%s: opcja `%c%s' nie może mieć argumentów\n"
134
135 #: gnu/getopt.c:638 gnu/getopt.c:657 gnu/getopt.c:973 gnu/getopt.c:992
136 #, c-format
137 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
138 msgstr "%s: opcja `%s' musi mieć argument\n"
139
140 #: gnu/getopt.c:695 gnu/getopt.c:698
141 #, c-format
142 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
143 msgstr "%s: nieznana opcja `--%s'\n"
144
145 #: gnu/getopt.c:706 gnu/getopt.c:709
146 #, c-format
147 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
148 msgstr "%s: nieznana opcja `%c%s'\n"
149
150 #: gnu/getopt.c:761 gnu/getopt.c:764
151 #, c-format
152 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
153 msgstr "%s: niewłaściwa opcja -- %c\n"
154
155 #: gnu/getopt.c:770 gnu/getopt.c:773
156 #, c-format
157 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
158 msgstr "%s: błędna opcja -- %c\n"
159
160 #: gnu/getopt.c:825 gnu/getopt.c:841 gnu/getopt.c:1045 gnu/getopt.c:1063
161 #, c-format
162 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
163 msgstr "%s: opcja musi mieć argument -- %c\n"
164
165 #: gnu/getopt.c:894 gnu/getopt.c:910
166 #, c-format
167 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
168 msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
169
170 #: gnu/getopt.c:934 gnu/getopt.c:952
171 #, c-format
172 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
173 msgstr "%s: opcja `-W %s' nie może mieć argumentów\n"
174
175 #: gnu/obstack.c:425 gnu/obstack.c:427
176 msgid "memory exhausted"
177 msgstr "pamięć wyczerpana"
178
179 #: gacopyz/gacopyz.c:21 gacopyz/io.c:170
180 #, c-format
181 msgid "send header: size=%lu, cmd=%c"
182 msgstr "nadanie nagłówków: rozmiar=%lu, kmd=%c"
183
184 #: gacopyz/gacopyz.c:25 gacopyz/gacopyz.c:27 gacopyz/io.c:173
185 msgid "send data"
186 msgstr "wysłanie danych"
187
188 #: gacopyz/gacopyz.c:42
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "smfi_register: %s: version mismatch; application %d != implementation %d"
192 msgstr ""
193 "smfi_register: %s: niezgodność wersji; zastosowanie %d != implementacja %d"
194
195 #: gacopyz/gacopyz.c:177 gacopyz/gacopyz.c:249
196 #, c-format
197 msgid "%s: %s: cannot unlink: %s"
198 msgstr "%s: %s: usunięcie nie powiodło się: %s"
199
200 #: gacopyz/gacopyz.c:205
201 #, c-format
202 msgid "%s: invalid connection type: %s; port is meaningless for UNIX sockets"
203 msgstr ""
204 "%s: niepoprawny typ połączenia: %s; wskazanie portu z gniazdem UNIX jest bez "
205 "sensu"
206
207 #: gacopyz/gacopyz.c:215
208 #, c-format
209 msgid "%s: %s: UNIX socket name too long"
210 msgstr "%s: %s: za długa nazwa gniazda UNIX"
211
212 #: gacopyz/gacopyz.c:231
213 #, c-format
214 msgid "%s: %s: cannot stat socket: %s"
215 msgstr "%s: %s: stat nie powiodła się: %s"
216
217 #: gacopyz/gacopyz.c:241
218 #, c-format
219 msgid "%s: %s: not a socket"
220 msgstr "%s: %s: nie jest gniazdem"
221
222 #: gacopyz/gacopyz.c:267
223 #, c-format
224 msgid "%s: invalid connection type: %s; missing port number"
225 msgstr "%s: niepoprawny typ połączenia: %s; brak numeru portu"
226
227 #: gacopyz/gacopyz.c:278
228 #, c-format
229 msgid "%s: invalid connection type: %s; bad port number"
230 msgstr "%s: niepoprawny typ połączenia: %s; niepoprawny numer portu"
231
232 #: gacopyz/gacopyz.c:290
233 #, c-format
234 msgid "%s: invalid connection type: %s; unknown port name"
235 msgstr "%s: niepoprawny typ połączenia: %s; nieznana nazwa portu"
236
237 #: gacopyz/gacopyz.c:306
238 #, c-format
239 msgid "%s: Unknown host name %s"
240 msgstr "%s: Nieznana nazwa hosta %s"
241
242 #: gacopyz/gacopyz.c:321
243 #, c-format
244 msgid "%s: invalid connection type: %s; unsupported address family"
245 msgstr "%s: niepoprawny typ połączenia: %s; nieobsługiwana rodzina adresów"
246
247 #: gacopyz/gacopyz.c:331
248 #, c-format
249 msgid "%s: unsupported protocol: %s"
250 msgstr "%s: nieobsługiwany protokół: %s"
251
252 #: gacopyz/gacopyz.c:340
253 #, c-format
254 msgid "%s: Unable to create new socket: %s"
255 msgstr "%s: Nie można utworzyć gniazda: %s"
256
257 #: gacopyz/gacopyz.c:349
258 #, c-format
259 msgid "%s: Cannot set close-on-exec: %s"
260 msgstr "%s: Nie można ustawić flagi close-on-exec: %s"
261
262 #: gacopyz/gacopyz.c:360
263 #, c-format
264 msgid "%s: set reuseaddr failed (%s)"
265 msgstr "%s: ustawienie `reuseaddr' nie powiodło się (%s)"
266
267 #: gacopyz/gacopyz.c:369
268 #, c-format
269 msgid "%s: Cannot bind to port %s: %s"
270 msgstr "%s: powiązanie z portem %s nie powiodło się: %s"
271
272 #: gacopyz/gacopyz.c:379
273 #, c-format
274 msgid "%s: Cannot listen on port %s: %s"
275 msgstr "%s: Nasłuch na porcie %s nie powiódł się: %s"
276
277 #: gacopyz/gacopyz.c:399
278 msgid "Empty or missing socket information"
279 msgstr "Puste lub brakujące informacje o gnieździe"
280
281 #: gacopyz/gacopyz.c:406
282 #, c-format
283 msgid "%s: opening listen socket on %s"
284 msgstr "%s: otwarcie gniazda nasłuchu na %s"
285
286 #: gacopyz/gacopyz.c:547 gacopyz/gacopyz.c:615 gacopyz/io.c:41
287 #: gacopyz/io.c:109
288 #, c-format
289 msgid "%s: connection timed out"
290 msgstr "%s: przekroczony czas oczekiwania na połączenie"
291
292 #: gacopyz/gacopyz.c:561 gacopyz/gacopyz.c:629 gacopyz/io.c:55
293 #: gacopyz/io.c:123
294 #, c-format
295 msgid "%s: exception on control fd"
296 msgstr "%s: wyjątek na deskryptorze sterującym"
297
298 #: gacopyz/gacopyz.c:573 gacopyz/io.c:67
299 #, c-format
300 msgid "%s: read failed: %s"
301 msgstr "%s: błąd odczytu: %s"
302
303 #: gacopyz/gacopyz.c:581 gacopyz/io.c:75
304 #, c-format
305 msgid "%s: end of file"
306 msgstr "%s: koniec pliku"
307
308 #: gacopyz/gacopyz.c:641 gacopyz/io.c:135
309 #, c-format
310 msgid "%s: write failed: %s"
311 msgstr "%s: błąd zapisu: %s"
312
313 #: gacopyz/gacopyz.c:649 gacopyz/io.c:143
314 #, c-format
315 msgid "%s: wrote 0 bytes"
316 msgstr "%s: zapisano 0 bajtów"
317
318 #: gacopyz/gacopyz.c:696 gacopyz/io.c:209
319 #, c-format
320 msgid "read header: size=%lu, cmd=%c"
321 msgstr "odczyt nagłówków: rozmiar=%lu, kmd=%c"
322
323 #: gacopyz/gacopyz.c:704 gacopyz/gacopyz.c:706 gacopyz/io.c:216
324 msgid "read data"
325 msgstr "odczyt danych"
326
327 #: gacopyz/gacopyz.c:965
328 msgid "path too long"
329 msgstr "za długa ścieżka"
330
331 #: gacopyz/gacopyz.c:978
332 #, c-format
333 msgid "%s: shan_connect: inet_aton(%s) failed"
334 msgstr "%s: shan_connect: błąd inet_aton(%s)"
335
336 #: gacopyz/gacopyz.c:991
337 #, c-format
338 msgid "%s: shan_connect: unknown family %d"
339 msgstr "%s: shan_connect: nieznana rodzina %d"
340
341 #: gacopyz/gacopyz.c:1067
342 #, c-format
343 msgid "%s: shan_optneg: version mismatch; MTA: %ld < milter: %d"
344 msgstr "%s: shan_optneg: niezgodność wersji; MTA: %ld < milter: %d"
345
346 #: gacopyz/gacopyz.c:1081
347 #, c-format
348 msgid "%s: shan_optneg: flags %#x do not match actions requirements %#x"
349 msgstr "%s: shan_optneg: znaczniki %#x nie pasują do wymagań akcji %#x"
350
351 #: gacopyz/gacopyz.c:1094
352 #, c-format
353 msgid "%s: shan_optneg: flags %#x do not match protocol requirement %#x"
354 msgstr "%s: shan_optneg: znaczniki %#x nie pasują do wymagań protokołu %#x"
355
356 #: gacopyz/gacopyz.c:1330
357 msgid "Begin context loop"
358 msgstr "Początek pętli kontekstu"
359
360 #: gacopyz/gacopyz.c:1343
361 #, c-format
362 msgid "Unknown command: %c"
363 msgstr "Nieznane polecenie: %c"
364
365 #: gacopyz/gacopyz.c:1346 gacopyz/gacopyz.c:1383
366 msgid "buffer"
367 msgstr "bufor"
368
369 #: gacopyz/gacopyz.c:1359
370 #, c-format
371 msgid "Transition from state %s to %s is prohibited"
372 msgstr "Przejście ze stanu %s do %s jest wzbronione"
373
374 #: gacopyz/gacopyz.c:1381
375 msgid "Argument parsing failed"
376 msgstr "Analiza argumentów nie powiodła się"
377
378 #: gacopyz/gacopyz.c:1415
379 #, c-format
380 msgid "%s handler returned failure"
381 msgstr "procedura obsługi %s zwróciła błąd"
382
383 #: gacopyz/gacopyz.c:1422
384 #, c-format
385 msgid "%s handler returned abort"
386 msgstr "procedura obsługi %s zwróciła przerwanie"
387
388 #: gacopyz/gacopyz.c:1433
389 #, c-format
390 msgid "End context loop: %d"
391 msgstr "Koniec pętli kontekstu: %d"
392
393 #: gacopyz/gacopyz.c:1465
394 #, c-format
395 msgid "accept failed: %s"
396 msgstr "błąd accept(): %s"
397
398 #: gacopyz/gacopyz.c:1473
399 msgid "connection refused by xxfi_accept"
400 msgstr "Połączenie odrzucone przez xxfi_accept"
401
402 #: gacopyz/gacopyz.c:1483
403 #, c-format
404 msgid "fork() failed: %s"
405 msgstr "błąd fork(): %s"
406
407 #: gacopyz/gacopyz.c:1507
408 msgid "Connect from socket"
409 msgstr "Połączenie z gniazda"
410
411 #: gacopyz/gacopyz.c:1512
412 #, c-format
413 msgid "Connect from %s:%u"
414 msgstr "Połączenie z %s:%u"
415
416 #: gacopyz/gacopyz.c:1520
417 #, c-format
418 msgid "Connect from unsupported family: %d"
419 msgstr "Połączenie z nieobsługiwanej rodziny: %d"
420
421 #: gacopyz/gacopyz.c:1528
422 msgid "Finishing connection"
423 msgstr "Koniec połączenia"
424
425 #: gacopyz/proc.c:64
426 #, c-format
427 msgid "Child %lu exited successfully"
428 msgstr "Proces potomny %lu zakończył się pomyślnie"
429
430 #: gacopyz/proc.c:69
431 #, c-format
432 msgid "Child %lu failed with status %d"
433 msgstr "Proces potomny %lu zakończył się ze stanem %d"
434
435 #: gacopyz/proc.c:81
436 #, c-format
437 msgid "Child %lu terminated on signal %d"
438 msgstr "Proces potomny %lu zakończył się sygnałem %d"
439
440 #: gacopyz/proc.c:86
441 #, c-format
442 msgid "Child %lu stopped on signal %d"
443 msgstr "Proces potomny %lu zatrzymany sygnałem %d"
444
445 #: gacopyz/proc.c:93
446 #, c-format
447 msgid "Child %lu dumped core"
448 msgstr "Proces potomny %lu zrzucił rdzeń"
449
450 #: gacopyz/proc.c:99
451 #, c-format
452 msgid "Child %lu terminated with unrecognized status"
453 msgstr "Proces potomny %lu zakończył się z nierozpoznanym stanem"
454
455 #: gacopyz/proc.c:131
456 msgid "Terminating subprocesses"
457 msgstr "Zakończenie procesów potomnych"
458
459 #: gacopyz/server.c:66
460 #, c-format
461 msgid "%s:%lu: Not enough memory"
462 msgstr "%s:%lu: brak pamięci"
463
464 #: gacopyz/server.c:326 gacopyz/server.c:336
465 #, c-format
466 msgid "%s: not a valid X spec"
467 msgstr "%s: niepoprawna specyfikacja X"
468
469 #: gacopyz/server.c:350
470 #, c-format
471 msgid "%s: not a valid X spec, missing = near %s"
472 msgstr "%s: niepoprawna specyfikacja X: brak = przy %s"
473
474 #: gacopyz/server.c:361 gacopyz/server.c:373 gacopyz/server.c:410
475 #, c-format
476 msgid "%s: not a valid X spec, duplicate field %s"
477 msgstr "%s: niepoprawna specyfikacja X: pole %s powtórzone"
478
479 #: gacopyz/server.c:382 gacopyz/server.c:399
480 #, c-format
481 msgid "%s: not a valid X spec, invalid field %s"
482 msgstr "%s: niepoprawna specyfikacja X: nieznane pole %s"
483
484 #: gacopyz/server.c:442 gacopyz/server.c:450 gacopyz/server.c:470
485 #, c-format
486 msgid "%s: not a valid X spec, invalid T field near %s"
487 msgstr "%s: niepoprawna specyfikacja X: niepoprawna wartość T przy %s"
488
489 #: gacopyz/server.c:486
490 #, c-format
491 msgid "%s: not a valid X spec, invalid delimiter near %s"
492 msgstr "%s: niepoprawna specyfikacja X: błędny ogranicznik przy %s"
493
494 #: gacopyz/server.c:518
495 #, c-format
496 msgid "%s: not a valid X spec, missing port"
497 msgstr "%s: niepoprawna specyfikacja X: brak portu"
498
499 #: gacopyz/server.c:671
500 #, c-format
501 msgid "Invalid connection type: %s; port is meaningless for UNIX sockets"
502 msgstr ""
503 "Niepoprawny typ połączenia: %s; wskazanie portu z gniazdem UNIX jest bez "
504 "sensu"
505
506 #: gacopyz/server.c:680
507 #, c-format
508 msgid "%s: UNIX socket name too long"
509 msgstr "%s: za długa nazwa gniazda UNIX"
510
511 #: gacopyz/server.c:691
512 #, c-format
513 msgid "%s: cannot stat socket: %s"
514 msgstr "%s: stat nie powiodła się: %s"
515
516 #: gacopyz/server.c:698
517 #, c-format
518 msgid "%s: not a socket"
519 msgstr "%s: nie jest gniazdem"
520
521 #: gacopyz/server.c:714
522 #, c-format
523 msgid "Invalid connection type: %s; missing port number"
524 msgstr "Niepoprawny typ połączenia: %s; brak numeru portu"
525
526 #: gacopyz/server.c:724
527 #, c-format
528 msgid "Invalid connection type: %s; bad port number"
529 msgstr "Niepoprawny typ połączenia: %s; niepoprawny numer portu"
530
531 #: gacopyz/server.c:734
532 #, c-format
533 msgid "Invalid connection type: %s; unknown port name"
534 msgstr "Niepoprawny typ połączenia: %s; nieznana nazwa portu"
535
536 #: gacopyz/server.c:748
537 #, c-format
538 msgid "Unknown host name %s"
539 msgstr "Nieznana nazwa hosta %s"
540
541 #: gacopyz/server.c:761
542 #, c-format
543 msgid "Invalid connection type: %s; unsupported address family"
544 msgstr "Niepoprawny typ połączenia: %s; nieobsługiwana rodzina adresów"
545
546 #: gacopyz/server.c:770
547 #, c-format
548 msgid "Unsupported protocol: %s"
549 msgstr "Nieobsługiwany protokół: %s"
550
551 #: gacopyz/server.c:778
552 #, c-format
553 msgid "Unable to create new socket: %s"
554 msgstr "Nie można utworzyć nowego gniazda: %s"
555
556 #: gacopyz/server.c:791
557 #, c-format
558 msgid "Cannot bind to local address: %s"
559 msgstr "Nie można powiązać się z lokalnym adresem: %s"
560
561 #: gacopyz/server.c:800
562 #, c-format
563 msgid "Cannot connect to %s: %s"
564 msgstr "Nie można połączyć się z %s: %s"
565
566 #: gacopyz/server.c:819
567 #, c-format
568 msgid "Conecting to %s"
569 msgstr "Łączenie z %s"
570
571 #: gacopyz/server.c:855
572 #, c-format
573 msgid "gacopyz_srv_negotiate: got %c instead of %c"
574 msgstr "gacopyz_srv_negotiate: otrzymano %c zamiast %c"
575
576 #: gacopyz/server.c:862
577 msgid "gacopyz_srv_negotiate: not enough data returned"
578 msgstr "gacopyz_srv_negotiate: zwrócono niewystarczającą liczbę danych"
579
580 #: gacopyz/server.c:873
581 #, c-format
582 msgid "Client requested unsupported milter version: %d"
583 msgstr "klient zażądał nieobsługiwaną wersję miltera: %d"
584
585 #: gacopyz/server.c:881
586 #, c-format
587 msgid "Filter abilities %#x do not match MTA milter abilities %#lx"
588 msgstr "Zdolności filtru %#x nie pasują do zdolności MTA %#lx"
589
590 #: gacopyz/server.c:890
591 #, c-format
592 msgid "Protocol abilities %#x do not match MTA milter abilities %#lx"
593 msgstr "Zdolności protokołu %#x nie pasują do zdolności MTA %#lx"
594
595 #: gacopyz/server.c:974
596 #, c-format
597 msgid "gacopyz_srv_send_command: size=%lu, cmd=%c"
598 msgstr "gacopyz_srv_send_command: rozmiar=%lu, kmd=%c"
599
600 #: gacopyz/server.c:1130
601 #, c-format
602 msgid "%s: unknown family: %d"
603 msgstr "%s: nieznana rodzina %d"
604
605 #: gacopyz/server.c:1203 gacopyz/server.c:1226 gacopyz/server.c:1249
606 #: gacopyz/server.c:1276 gacopyz/server.c:1292 gacopyz/server.c:1307
607 #, c-format
608 msgid "%s: ignoring request; called in wrong state (%d)"
609 msgstr "%s: ignorowanie zapytu; wywołanie w błędnym stanie (%d)"
610
611 #: gacopyz/smfi.c:107
612 msgid "Connection not initialized"
613 msgstr "Nieinicjalizowane połączenie"
614
615 #. TRANSLATORS: Translate "(C)" to the copyright symbol
616 #. (C-in-a-circle), if this symbol is available in the user's
617 #. locale. Otherwise, do not translate "(C)"; leave it as-is.
618 #: lib/version.c:38
619 msgid "(C)"
620 msgstr "(C)"
621
622 #: lib/version.c:40
623 msgid ""
624 "\n"
625 "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
626 "html>\n"
627 "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
628 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
629 "\n"
630 msgstr ""
631 "\n"
632 "Licencja GPLv3+: GNU GPL wersji 3 lub nowszej <http://gnu.org/licenses/gpl."
633 "html>\n"
634 "To jest wolne oprogramowanie: masz prawo modyfikować i rozpowszechniać go.\n"
635 "Nie ma ŻADNYCH GWARANCJI, o ile prawo na to zezwala.\n"
636 "\n"
637
638 #. TRANSLATORS: %s denotes an author name.
639 #: lib/version.c:50
640 #, c-format
641 msgid "Written by %s.\n"
642 msgstr "Autor: %s.\n"
643
644 #: smap/smap.c:82
645 #, c-format
646 msgid "cannot expand string `%s': %s"
647 msgstr "nie można rozszerzyć łańcucha `%s': %s"
648
649 #: smap/smap.c:104
650 msgid "unexpected end of file on input"
651 msgstr "niespodziewany koniec pliku na wejściu"
652
653 #: smap/smap.c:159
654 #, c-format
655 msgid "protocol error: expected packet length, but found %s"
656 msgstr "błąd protokołu: oczekiwano długość pakietu, ale znaleziono %s"
657
658 #: smap/smap.c:166
659 msgid "protocol error: packet length too big"
660 msgstr "błąd protokołu: za duża długość pakietu"
661
662 #: smap/smap.c:172
663 msgid "protocol error: short read"
664 msgstr "błąd protokołu: odczytano za mało danych"
665
666 #: smap/smap.c:183
667 msgid "protocol error: missing terminating comma"
668 msgstr "błąd protokołu: brak końcowego przecinku"
669
670 #: smap/smap.c:191
671 msgid "protocol error: missing map name"
672 msgstr "protocol error: brak nazwy mapy"
673
674 #: smap/smap.c:241 mfd/main.c:1703 pies/pies.c:627
675 #, c-format
676 msgid "No such user: %s"
677 msgstr "Nie ma takiego użytkownika: %s"
678
679 #: smap/smap.c:252
680 msgid "General-purpose remote map for MeTA1"
681 msgstr "Uniwersalny serwer mapy zdalnej dla MeTA1"
682
683 #: smap/smap.c:264 pies/pies.c:529
684 msgid "Remain in foreground."
685 msgstr "Działanie na pierwszym planie."
686
687 #: smap/smap.c:265
688 msgid "Run in inetd mode"
689 msgstr "Włącza tryb inetd."
690
691 #: smap/smap.c:266 mfd/main.c:984 mfd/main.c:988 mtasim/mtasim.c:262
692 #: mtasim/mtasim.c:265
693 msgid "NUMBER"
694 msgstr "LICZBA"
695
696 #: smap/smap.c:267
697 msgid "Runs in daemon mode with a maximum of NUMBER children"
698 msgstr ""
699 "Uruchomienie w trybie demona z podaną maksymalną liczbą procesów potomnych"
700
701 #: smap/smap.c:272
702 msgid "Run as user NAME"
703 msgstr "Przechodzi do uprawnień podanego użytkownika"
704
705 #: smap/smap.c:274
706 msgid "Same as '--positive-reply=${gecos}'"
707 msgstr "To samo co '--positive-reply=${gecos}'"
708
709 #: smap/smap.c:276 smap/smap.c:278 smap/smap.c:280 mfd/main.c:1005
710 #: mfd/main.c:1095 mtasim/mtasim.c:272 pies/pies.c:532 pmult/pmult.c:469
711 msgid "STRING"
712 msgstr "ŁAŃCUCH"
713
714 #: smap/smap.c:277
715 msgid "Set syslog tag"
716 msgstr "Ustawia etykietę syslog-a"
717
718 #: smap/smap.c:279
719 msgid "Set positive reply text"
720 msgstr "Ustawia tekst odpowiedzi pozytywnej"
721
722 #: smap/smap.c:281
723 msgid "Set negative reply text"
724 msgstr "Ustawia tekst odpowiedzi negatywnej"
725
726 #: smap/smap.c:366 pies/pies.c:403 pies/pies.c:488
727 msgid "Run with this user privileges."
728 msgstr "Przechodzi do uprawnień podanego użytkownika."
729
730 #: smap/smap.c:368
731 msgid "Set positive reply text."
732 msgstr "Ustawia tekst odpowiedzi pozytywnej."
733
734 #: smap/smap.c:370
735 msgid "Set negative reply text."
736 msgstr "Ustawia tekst odpowiedzi negatywnej."
737
738 #: smap/smap.c:372
739 msgid "Server configuration."
740 msgstr "Konfiguracja serwera."
741
742 #: smap/smap.c:437
743 msgid "Program name is not absolute; reloading will not be possible"
744 msgstr "Nazwa programu nie jest nazwą pełną: wznowienie nie będzie działało"
745
746 #: smap/smap.c:455
747 msgid "Restarting"
748 msgstr "Ponowny rozruch"
749
750 #: mfd/debug.cin:80
751 #, c-format
752 msgid "unknown module: %s"
753 msgstr "nieznany moduł: %s"
754
755 #: mfd/debug.cin:110 mfd/debug.cin:121
756 #, c-format
757 msgid "%s: wrong debug spec near %s"
758 msgstr "%s: niepoprawna specyfikacja odpluskwiania przy %s"
759
760 #: mfd/optab.opc:45
761 #, c-format
762 msgid "%08lx: Unknown opcode %u; aborting dump"
763 msgstr "%08lx: Nieznany opkod %u; zrzut przerwano"
764
765 #: mfd/gram.y:228
766 #, c-format
767 msgid "Function `%s' cannot be used in prog `%s'"
768 msgstr "Funkcja `%s' nie może być użyta w prog `%s'"
769
770 #: mfd/gram.y:252
771 #, c-format
772 msgid "Built-in function `%s' cannot be used in prog `%s'"
773 msgstr "Wbudowana funkcja `%s' nie może być użyta w prog `%s'"
774
775 #: mfd/gram.y:576
776 #, c-format
777 msgid "Constant name `%s' clashes with a variable name"
778 msgstr "Nazwa stałej `%s' konfliktuje z nazwą zmiennej"
779
780 #: mfd/gram.y:579 mfd/gram.y:3425 mfd/gram.y:3437 mfd/gram.y:3458
781 #: mfd/drivers.c:2247
782 msgid "This is the location of the previous definition"
783 msgstr "Poprzednio zdeklarowana tutaj"
784
785 #: mfd/gram.y:679 mfd/gram.y:695
786 #, c-format
787 msgid "Unknown type specification: %s"
788 msgstr "Nieznane wskazanie typu: %s"
789
790 #: mfd/gram.y:704 mfd/main.c:1252
791 #, c-format
792 msgid "Unknown smtp state tag: %s"
793 msgstr "Nieznany stan SMTP: %s"
794
795 #: mfd/gram.y:749 mfd/gram.y:3066
796 msgid "Unspecified value not ignored as it should be"
797 msgstr "Nieustalone znaczenie nie zostało zignorowane"
798
799 #: mfd/gram.y:788
800 msgid "Sendmail action is not allowed in begin block"
801 msgstr "Akcja sendmaila nie jest dozwolona wewnątrz bloku `begin'"
802
803 #: mfd/gram.y:791
804 msgid "Sendmail action is not allowed in end block"
805 msgstr "Akcja sendmaila nie jest dozwolona wewnątrz bloku `end'"
806
807 #: mfd/gram.y:799
808 msgid "Header action is not allowed in end block"
809 msgstr "Modyfikacja nagłówków nie jest dozwolona wewnątrz bloku `end'"
810
811 #: mfd/gram.y:817
812 msgid "Arguments are ignored for accept"
813 msgstr "Argumenty do `accept' są ignorowane"
814
815 #: mfd/gram.y:825
816 msgid "Reject code should be 5xx"
817 msgstr "Kodem odrzucenia ma być 5xx"
818
819 #: mfd/gram.y:827
820 msgid "Reject extended code should be 5.x.x"
821 msgstr "Rozszerzonym kodem odrzucenia ma być 5.x.x"
822
823 #: mfd/gram.y:835
824 msgid "Tempfail code should be 4xx"
825 msgstr "Kodem tymczasowego błędu musi być 4xx"
826
827 #: mfd/gram.y:837
828 msgid "Tempfail extended code should be 4.x.x"
829 msgstr "Rozszerzonym kodem tymczasowego błędu musi być 4.x.x"
830
831 #: mfd/gram.y:964
832 msgid "Duplicate default statement"
833 msgstr "Powtórzenie instrukcji `default'"
834
835 #: mfd/gram.y:966 mfd/symtab.c:433
836 msgid "Previously defined here"
837 msgstr "Poprzednio zdefiniowana tutaj"
838
839 #: mfd/gram.y:1047
840 #, c-format
841 msgid "Unquoted identifier `%s'"
842 msgstr "Identyfikator bez cudzysłowu `%s'"
843
844 #: mfd/gram.y:1063
845 #, c-format
846 msgid "Expected string, but found %s"
847 msgstr "Oczekiwany łańcuch, ale znaleziono %s"
848
849 #: mfd/gram.y:1103
850 #, c-format
851 msgid "Invalid number (near `%s')"
852 msgstr "Niepoprawna liczba (przy `%s')"
853
854 #: mfd/gram.y:1168
855 msgid "Duplicate loop increment"
856 msgstr "Powtórna instrukcja przyrostu pętli"
857
858 #: mfd/gram.y:1174
859 msgid "Duplicate for statement"
860 msgstr "Powtórna instrukcja `for'"
861
862 #: mfd/gram.y:1180
863 msgid "Duplicate while statement"
864 msgstr "Powtórna instrukcja `while'"
865
866 #: mfd/gram.y:1221 mfd/gram.y:1233
867 #, c-format
868 msgid "No such loop: %s"
869 msgstr "Nie ma takiej pętli: %s"
870
871 #: mfd/gram.y:1223
872 msgid "`break' used outside `loop'"
873 msgstr "`break' użyty poza `loop'"
874
875 #: mfd/gram.y:1234
876 msgid "`next' used outside `loop'"
877 msgstr "`next' użyty poza `loop'"
878
879 #: mfd/gram.y:1237
880 msgid "`next' is used outside `loop'; did you mean `pass'?"
881 msgstr "`next' użyty poza `loop'; może miałeś na myśli `pass'?"
882
883 #: mfd/gram.y:1456
884 msgid "Argument number too high"
885 msgstr "Zbyt duży numer argumentu"
886
887 #: mfd/gram.y:1483 mfd/lex.l:98
888 #, c-format
889 msgid "Variable %s is not defined"
890 msgstr "Zmienna %s nie zdefiniowana"
891
892 #: mfd/gram.y:1498 mfd/gram.y:1519 mfd/gram.y:1533 mfd/gram.y:1579
893 #: mfd/gram.y:1599 mfd/gram.y:1613 mfd/gram.y:3225
894 #, c-format
895 msgid "Too few arguments in call to `%s'"
896 msgstr "Za mało argumentów w wywołaniu `%s'"
897
898 #: mfd/gram.y:1502 mfd/gram.y:1537 mfd/gram.y:1583 mfd/gram.y:1617
899 #: mfd/gram.y:3228
900 #, c-format
901 msgid "Too many arguments in call to `%s'"
902 msgstr "Za dużo argumentów w wywołaniu `%s'"
903
904 #: mfd/gram.y:1699
905 #, c-format
906 msgid "Expected numeric value, but found `%s'"
907 msgstr "Spodziewano wartość liczbową, ale znaleziono `%s'"
908
909 #: mfd/gram.y:1736
910 msgid "Exception code not a number"
911 msgstr "Kod wyjątku nie jest liczbą"
912
913 #: mfd/gram.y:1738 mfd/prog.c:1470
914 #, c-format
915 msgid "Invalid exception number: %lu"
916 msgstr "Niepoprawny numer wyjątku: %lu"
917
918 #: mfd/gram.y:1749 mfd/gram.y:1760
919 msgid "`return' outside of a function"
920 msgstr "`return' użyty poza definicją funkcji"
921
922 #: mfd/gram.y:1752
923 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
924 msgstr "`return' bez wartości, w funkcji zwracającej wartość"
925
926 #: mfd/gram.y:1764
927 msgid "`return' with a value, in function returning void"
928 msgstr "`return' z wartością, w funkcji zwracającej próżnie"
929
930 #: mfd/gram.y:1787
931 msgid "recipient address not specified in `on poll' construct"
932 msgstr "brak adresu odbiorcy w konstrukcji `on poll'"
933
934 #: mfd/gram.y:2147 mfd/gram.y:2460
935 #, c-format
936 msgid "INTERNAL ERROR at %s:%d, unexpected node type %d"
937 msgstr "BŁĄD WEWNĘTRZNY przy %s:%d: nieoczekiwany typ węzła %d"
938
939 #: mfd/gram.y:2513
940 msgid "Nothing to pop"
941 msgstr "Na stosie nie ma nic do zdjęcia"
942
943 #: mfd/gram.y:2527
944 msgid "Invalid pragma regex"
945 msgstr "Niepoprawna pragma regex"
946
947 #: mfd/gram.y:2565
948 #, c-format
949 msgid "Unknown regexp flag: %s"
950 msgstr "Nieznana opcja wyrażenia regularnego: %s"
951
952 #: mfd/gram.y:2595
953 msgid "Invalid pragma: expected option name"
954 msgstr "Niepoprawna pragma: spodziewano nazwę opcji"
955
956 #: mfd/gram.y:2616
957 msgid "Invalid pragma: expected option value"
958 msgstr "Niepoprawna pragma: spodziewano wartość opcji"
959
960 #: mfd/gram.y:2623
961 msgid "Invalid pragma: junk after the arguments"
962 msgstr "Niepoprawna pragma: śmiecie po argumentach"
963
964 #: mfd/gram.y:2637
965 msgid "Unknown pragma option"
966 msgstr "Nieznana opcja pragma"
967
968 #: mfd/gram.y:2639
969 msgid "Invalid pragma"
970 msgstr "Niepoprawna pragma"
971
972 #: mfd/gram.y:2654
973 msgid "Invalid pragma: junk after stack size"
974 msgstr "Niepoprawna pragma: śmiecie po rozmiarze stosu"
975
976 #: mfd/gram.y:2669
977 msgid "Invalid pragma: unexpected end of line"
978 msgstr "Niepoprawna pragma: niespodziewany koniec pliku"
979
980 #: mfd/gram.y:2673
981 #, c-format
982 msgid "Invalid pragma: unrecognized time format (near `%s')"
983 msgstr "Niepoprawna pragma: nierozpoznany format daty (przy `%s')"
984
985 #: mfd/gram.y:2696
986 msgid "Invalid pragma: expected database name"
987 msgstr "Niepoprawna pragma: spodziewano nazwy bazy danych"
988
989 #: mfd/gram.y:2700 mfd/main.c:1157
990 #, c-format
991 msgid "Unknown database format: %s"
992 msgstr "Nieznany format bazy danych: %s"
993
994 #: mfd/gram.y:2704
995 msgid "Invalid pragma: expected keyword"
996 msgstr "Niepoprawna pragma: spodziewano słowo kluczowe"
997
998 #: mfd/gram.y:2713
999 msgid "Invalid pragma: expected file name"
1000 msgstr "Niepoprawna pragma: spodziewano nazwę pliku"
1001
1002 #: mfd/gram.y:2728
1003 msgid "positive-expire-interval is valid only for cache database"
1004 msgstr "`positive-expire-interval' używa się tylko z bazą `cache'"
1005
1006 #: mfd/gram.y:2739
1007 msgid "negative-expire-interval is valid only for cache and dns databases"
1008 msgstr "`negative-expire-interval' używa się tylko z bazami `cache' czy `dns'"
1009
1010 #: mfd/gram.y:2745
1011 #, c-format
1012 msgid "Invalid pragma: unrecognized keyword: %s"
1013 msgstr "Niepoprawna pragma: nierozpoznane słowo kluczowe: %s"
1014
1015 #: mfd/gram.y:2762
1016 msgid "Empty pragma"
1017 msgstr "Pusta pragma"
1018
1019 #: mfd/gram.y:2772
1020 msgid "Unknown pragma"
1021 msgstr "Nieznana pragma"
1022
1023 #: mfd/gram.y:2905
1024 #, c-format
1025 msgid "$%d is not a number"
1026 msgstr "$%d nie jest liczbą"
1027
1028 #: mfd/gram.y:2973 mfd/bi_other.m4:70 mfd/drivers.c:1031
1029 #, c-format
1030 msgid "Unrecognized time format (near `%s')"
1031 msgstr "Nierozpoznany format czasu (przy `%s')"
1032
1033 #: mfd/gram.y:3125
1034 #, c-format
1035 msgid "Function `%s' does not return any value"
1036 msgstr "Funkcja `%s' nie zwraca wartości"
1037
1038 #: mfd/gram.y:3324
1039 #, c-format
1040 msgid "Cannot convert %s to %s"
1041 msgstr "Nie można skonwertować %s na %s"
1042
1043 #: mfd/gram.y:3378
1044 msgid "Cannot define variable of unspecified type"
1045 msgstr "Nie można zdefiniować zmiennej o nieokreślonym typie"
1046
1047 #: mfd/gram.y:3390
1048 #, c-format
1049 msgid "INTERNAL ERROR at %s:%d, declaring %s %s"
1050 msgstr "BŁĄD WEWNĘTRZNY przy %s:%d: deklarowanie %s %s"
1051
1052 #: mfd/gram.y:3397
1053 #, c-format
1054 msgid "Automatic variable `%s' is shadowing a parameter"
1055 msgstr "Zmienna automatyczna `%s' zacienia parameter"
1056
1057 #: mfd/gram.y:3401
1058 #, c-format
1059 msgid "Automatic variable `%s' is shadowing a global"
1060 msgstr "Zmienna automatyczna `%s' zacienia zmienną globalną"
1061
1062 #: mfd/gram.y:3408
1063 #, c-format
1064 msgid "Parameter `%s' is shadowing a global"
1065 msgstr "Parameter `%s' zacienia zmienną globalną"
1066
1067 #: mfd/gram.y:3421 mfd/gram.y:3433
1068 #, c-format
1069 msgid "Redeclaring `%s' as different data type"
1070 msgstr "Ponowne deklarowanie `%s' z niezgodnym typem danych"
1071
1072 #: mfd/gram.y:3441
1073 #, c-format
1074 msgid "Duplicate variable: %s"
1075 msgstr "Podwójne wystąpienie zmiennej: %s"
1076
1077 #: mfd/gram.y:3447
1078 #, c-format
1079 msgid "Duplicate parameter: %s"
1080 msgstr "Podwójne wystąpienie nazwy parametru: %s"
1081
1082 #: mfd/gram.y:3455
1083 #, c-format
1084 msgid "Variable name `%s' clashes with a constant name"
1085 msgstr "Nazwa zmiennej `%s' konfliktuje z nazwą stałej"
1086
1087 #: mfd/gram.y:3496
1088 #, c-format
1089 msgid "Cannot convert `%s' to number"
1090 msgstr "Nie można skonwertować `%s' na liczbę"
1091
1092 #: mfd/gram.y:3534
1093 #, c-format
1094 msgid "Redefining variable %s"
1095 msgstr "Przedefiniowanie zmiennej: %s"
1096
1097 #: mfd/gram.y:3555
1098 #, c-format
1099 msgid "<command line>: Warning: no such variable: %s"
1100 msgstr "<linia polecenia>: Ostrzeżenie: nie ma takiej zmiennej: %s"
1101
1102 #: mfd/gram.y:3560
1103 #, c-format
1104 msgid "Error initialising variable %s: incompatible types"
1105 msgstr "Błąd podczas inicjalizacji zmiennej %s: niezgodne typy"
1106
1107 #: mfd/gram.y:3585
1108 #, c-format
1109 msgid "Variable `%s' already initialized"
1110 msgstr "Zmienna `%s' już inicjalizowana"
1111
1112 #: mfd/gram.y:3609
1113 #, c-format
1114 msgid "INTERNAL ERROR at %s:%d: variable to be initialized is not declared"
1115 msgstr "BŁĄD WEWNĘTRZNY przy %s:%d: inicjalizacja nie zadeklarowanej zmiennej"
1116
1117 #: mfd/gram.y:3613
1118 #, c-format
1119 msgid "INTERNAL ERROR at %s:%d: variable to be initialized has wrong type"
1120 msgstr "BŁĄD WEWNĘTRZNY przy %s:%d: błędny typ zmiennej do zainicjalizowania"
1121
1122 #: mfd/lex.l:676 mfd/lex.l:686
1123 msgid "Warning"
1124 msgstr "Ostrzeżenie"
1125
1126 #: mfd/lex.l:725
1127 #, c-format
1128 msgid "Cannot open `%s': %s"
1129 msgstr "Nie można otworzyć `%s': %s"
1130
1131 #: mfd/lex.l:734
1132 #, c-format
1133 msgid "Unable to start external preprocessor `%s': %s"
1134 msgstr "Uruchomienie preprocesora zewnętrznego `%s' nie powiodło się: %s"
1135
1136 #: mfd/bi_db.m4:33 mfd/bi_db.m4:95 mfd/bi_db.m4:127 mfd/bi_db.m4:195
1137 #: mfd/cache.c:50 mfd/cache.c:115 mfd/db.c:86 mfd/db.c:159 mfd/db.c:199
1138 #: mfd/db.c:250 mfd/db.c:351 mfd/db.c:359 mfd/dnscache.c:121
1139 #: mfd/dnscache.c:174 mfd/rate.c:46
1140 #, c-format
1141 msgid "mu_dbm_open(%s) failed: %s"
1142 msgstr "mu_dbm_open(%s) nie powiodła się: %s"
1143
1144 #: mfd/bi_db.m4:112
1145 #, c-format
1146 msgid "Failed to insert data to %s: %s %s: %s"
1147 msgstr "Błąd wstawiania danych do %s: %s %s: %s"
1148
1149 #: mfd/bi_db.m4:139
1150 #, c-format
1151 msgid "Failed to delete data `%s' from `%s': %s"
1152 msgstr "Błąd podczas usuwania danych `%s' z `%s': %s"
1153
1154 #: mfd/bi_db.m4:209
1155 #, c-format
1156 msgid "Greylist database %s has wrong data size"
1157 msgstr "Błędny rozmiar wpisu bazy `greylist' %s"
1158
1159 #: mfd/bi_db.m4:241 mfd/bi_db.m4:263
1160 #, c-format
1161 msgid "Cannot insert datum `%-.*s' in greylist database %s: %s"
1162 msgstr "Błąd wstawiania danych `%-.*s' do bazy `greylist' %s: %s"
1163
1164 #: mfd/bi_db.m4:283 mfd/bi_db.m4:293 mfd/bi_db.m4:303 mfd/bi_db.m4:313
1165 #, c-format
1166 msgid "No such db format: %s"
1167 msgstr "Nie ma takiego formatu bazy: %s"
1168
1169 #: mfd/bi_dns.m4:30
1170 #, c-format
1171 msgid "Cannot resolve IP %s"
1172 msgstr "Nie można odwzorować IP %s"
1173
1174 #: mfd/bi_dns.m4:47
1175 #, c-format
1176 msgid "Cannot resolve %s.%s"
1177 msgstr "Nie można odwzorować %s.%s"
1178
1179 #: mfd/bi_dns.m4:52
1180 #, c-format
1181 msgid "Cannot resolve %s"
1182 msgstr "Nie można odwzorować %s"
1183
1184 #: mfd/bi_dns.m4:101
1185 #, c-format
1186 msgid "Failed to get A record for %s"
1187 msgstr "Pobranie wpisu `A' dla `%s' nie powiodło się"
1188
1189 #: mfd/bi_dns.m4:121
1190 #, c-format
1191 msgid "Invalid IP: %s"
1192 msgstr "Niepoprawny IP: %s"
1193
1194 #: mfd/bi_dns.m4:150
1195 #, c-format
1196 msgid "Failed to get PTR record for %s"
1197 msgstr "Pobranie wpisu `PTR' dla `%s' nie powiodło się"
1198
1199 #: mfd/bi_dns.m4:164 mfd/bi_dns.m4:186
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot get MX records for %s"
1202 msgstr "Otrzymanie wpisów `MX' dla `%s' nie powiodło się"
1203
1204 #: mfd/bi_dns.m4:223
1205 #, c-format
1206 msgid ""
1207 "INTERNAL ERROR at %s:%d: resolve_hostname returned invalid IP address: %s"
1208 msgstr ""
1209 "BŁĄD WEWNĘTRZNY przy %s:%d: resolve_hostname zwróciła niepoprawny adres IP: %"
1210 "s"
1211
1212 #: mfd/bi_dns.m4:241
1213 #, c-format
1214 msgid "Cannot resolve host name %s"
1215 msgstr "Nie można odwzorować nazwy hosta %s"
1216
1217 #: mfd/bi_dns.m4:247
1218 #, c-format
1219 msgid "Cannot get MXs for %s"
1220 msgstr "Nie można ustalić MX-ów dla %s"
1221
1222 #: mfd/bi_io.m4:142
1223 #, c-format
1224 msgid "Cannot parse command line %s: %s"
1225 msgstr "Błąd analizy linii polecenia %s: %s"
1226
1227 #: mfd/bi_io.m4:147
1228 #, c-format
1229 msgid "Cannot run %s: %s"
1230 msgstr "Błąd wykonania %s: %s"
1231
1232 #: mfd/bi_io.m4:230
1233 msgid "No more files available"
1234 msgstr "Więcej nie ma plików"
1235
1236 #: mfd/bi_io.m4:260
1237 #, c-format
1238 msgid "Cannot open stream %s: %s"
1239 msgstr "Nie można otworzyć strumień %s: %s"
1240
1241 #: mfd/bi_io.m4:273 mfd/bi_io.m4:286 mfd/bi_io.m4:302
1242 msgid "Invalid file descriptor"
1243 msgstr "Niepoprawny deskryptor pliku"
1244
1245 #: mfd/bi_io.m4:290
1246 #, c-format
1247 msgid "Write error on %s: %s"
1248 msgstr "Błąd wpisu do %s: %s"
1249
1250 #: mfd/bi_io.m4:306
1251 #, c-format
1252 msgid "Read error on %s: %s"
1253 msgstr "Błąd odczytu z %s: %s"
1254
1255 #: mfd/bi_ipaddr.m4:55
1256 #, c-format
1257 msgid "Invalid IP address (%s)"
1258 msgstr "Niepoprawny adres IP (%s)"
1259
1260 #: mfd/bi_ipaddr.m4:76
1261 #, c-format
1262 msgid "Invalid netmask: %lu"
1263 msgstr "Niepoprawna maska sieci: %lu"
1264
1265 #: mfd/bi_mail.m4:33 pies/progman.c:747
1266 #, c-format
1267 msgid "Cannot create mailer `%s': %s"
1268 msgstr "Nie można stworzyć odsyłacza `%s': %s"
1269
1270 #: mfd/bi_mail.m4:41
1271 #, c-format
1272 msgid "Bad recipient address `%s': %s"
1273 msgstr "Błędny adres odbiorcy `%s': %s"
1274
1275 #: mfd/bi_mail.m4:53
1276 #, c-format
1277 msgid "Bad sender address `%s': %s"
1278 msgstr "Błędny adres nadawcy `%s': %s"
1279
1280 #: mfd/bi_mail.m4:65 pies/progman.c:760
1281 #, c-format
1282 msgid "Opening mailer `%s' failed: %s"
1283 msgstr "Otwarcie odsyłacza `%s' nie powiodło się: %s"
1284
1285 #: mfd/bi_mail.m4:75 pies/progman.c:768
1286 #, c-format
1287 msgid "Cannot send message: %s"
1288 msgstr "Nie można wysłać wiadomości: %s"
1289
1290 #: mfd/bi_mail.m4:303
1291 #, c-format
1292 msgid "Cannot create DSN: %s"
1293 msgstr "Nie można stworzyć DSN: %s"
1294
1295 #: mfd/bi_other.m4:37
1296 #, c-format
1297 msgid "Temporary failure querying for username %s"
1298 msgstr "Tymczasowy błąd podczas weryfikacji nazwy użytkownika %s"
1299
1300 #: mfd/bi_other.m4:43
1301 #, c-format
1302 msgid "Failure querying for username %s"
1303 msgstr "Błąd podczas weryfikacji nazwy użytkownika %s"
1304
1305 #: mfd/bi_other.m4:82
1306 #, c-format
1307 msgid "Cannot get rate for %s"
1308 msgstr "Nie można odczytać szybkości wysłania dla %s"
1309
1310 #: mfd/bi_other.m4:94
1311 #, c-format
1312 msgid "Invalid module name: %s"
1313 msgstr "Niepoprawna nazwa modułu: %s"
1314
1315 #: mfd/bi_poll.m4:50 mfd/bi_poll.m4:70 mfd/bi_poll.m4:91 mfd/bi_poll.m4:111
1316 #, c-format
1317 msgid "Unhandled exception %s"
1318 msgstr "Nieobsłużony wyjątek %s"
1319
1320 #: mfd/bi_sa.m4:191 mfd/bi_sa.m4:227 mfd/bi_sa.m4:257 mfd/db.c:311
1321 #: mfd/engine.c:75 mfd/prog.c:1151 mfd/prog.c:2086 mfd/prog.c:2093
1322 msgid "Not enough memory"
1323 msgstr "Brak pamięci"
1324
1325 #: mfd/bi_sa.m4:199
1326 #, c-format
1327 msgid "Cannot create URL from `%s': %s"
1328 msgstr "Nie można utworzyć URLa z `%s': %s"
1329
1330 #: mfd/bi_sa.m4:205
1331 #, c-format
1332 msgid "%s: error parsing URL: %s"
1333 msgstr "%s: błąd analizy URLa: %s"
1334
1335 #: mfd/bi_sa.m4:212
1336 #, c-format
1337 msgid "%s: cannot get scheme: %s"
1338 msgstr "%s: nie można ustalić schematu: %s"
1339
1340 #: mfd/bi_sa.m4:221
1341 #, c-format
1342 msgid "%s: cannot get path: %s"
1343 msgstr "%s: nie można otrzymać ścieżki: %s"
1344
1345 #: mfd/bi_sa.m4:237
1346 #, c-format
1347 msgid "%s: cannot get port: %s"
1348 msgstr "%s: nie można otrzymać portu: %s"
1349
1350 #: mfd/bi_sa.m4:244
1351 #, c-format
1352 msgid "Port out of range: %ld"
1353 msgstr "Port poza zakresem: %ld"
1354
1355 #: mfd/bi_sa.m4:251
1356 #, c-format
1357 msgid "%s: cannot get host: %s"
1358 msgstr "%s: nie można otrzymać hosta: %s"
1359
1360 #: mfd/bi_sa.m4:262 pmult/pmult.c:321 pmult/pmult.c:330
1361 #, c-format
1362 msgid "Invalid URL: %s"
1363 msgstr "Niepoprawny URL: %s"
1364
1365 #: mfd/bi_sa.m4:314
1366 msgid "Remote side has closed connection"
1367 msgstr "Zdalna strona zamknęła połączenie"
1368
1369 #: mfd/bi_sa.m4:320
1370 #, c-format
1371 msgid "spamd responded with bad string '%s'"
1372 msgstr "spamd odpowiedział nieznanym łańcuchem `%s'"
1373
1374 #: mfd/bi_sa.m4:328
1375 #, c-format
1376 msgid "Unsupported SPAMD version: %s"
1377 msgstr "Nieobsługiwana wersja SPAMD: %s"
1378
1379 #: mfd/bi_sa.m4:337
1380 #, c-format
1381 msgid "spamd responded with bad Spam header '%s'"
1382 msgstr "spamd odpowiedział błędnym nagłówkiem Spam: `%s'"
1383
1384 #: mfd/bi_sa.m4:383
1385 #, c-format
1386 msgid "Bad response from clamav: expected `PORT' but found `%s'"
1387 msgstr "Błędna odpowiedź od clamav: spodziewano `PORT', ale odczytano `%s'"
1388
1389 #: mfd/bi_sa.m4:415
1390 #, c-format
1391 msgid "Error reading clamav response: %s"
1392 msgstr "Błąd podczas odczytu odpowiedzi clamav: %s"
1393
1394 #: mfd/bi_sa.m4:420 mfd/bi_sa.m4:447
1395 #, c-format
1396 msgid "Unknown clamav response: %s"
1397 msgstr "Nieznana odpowiedź clamav: %s"
1398
1399 #: mfd/bi_sa.m4:443
1400 #, c-format
1401 msgid "Clamav error: %s"
1402 msgstr "Błąd ClamAV: %s"
1403
1404 #: mfd/bi_string.m4:60
1405 msgid "Argument out of range"
1406 msgstr "Argument poza zakresem"
1407
1408 #: mfd/bi_string.m4:78
1409 #, c-format
1410 msgid "Argument out of range: start=%ld"
1411 msgstr "Argument poza zakresem: start=%ld"
1412
1413 #: mfd/bi_string.m4:82
1414 #, c-format
1415 msgid "Argument out of range: start=%ld, len=%ld"
1416 msgstr "Argument poza zakresem: start=%ld, długość=%ld"
1417
1418 #: mfd/bi_string.m4:151
1419 #, c-format
1420 msgid "Error decoding string: %s"
1421 msgstr "Błąd dekodowania łańcucha: %s"
1422
1423 #: mfd/bi_string.m4:167
1424 #, c-format
1425 msgid "Error encoding string: %s"
1426 msgstr "Błąd kodowania łańcucha: %s"
1427
1428 #: mfd/cache.c:77 mfd/db.c:258
1429 #, c-format
1430 msgid "Cannot remove record `%s' from `%s': %s"
1431 msgstr "Nie można usunąć wpisu `%s' z `%s': %s"
1432
1433 #: mfd/cache.c:87 mfd/db.c:100
1434 #, c-format
1435 msgid "Cannot fetch record `%s' from `%s': %s"
1436 msgstr "Nie można pobrać wpisu `%s' z `%s': %s"
1437
1438 #: mfd/cache.c:127 mfd/db.c:321 mfd/dnscache.c:204 mfd/rate.c:99
1439 #, c-format
1440 msgid "Cannot insert datum `%s' into `%s': %s"
1441 msgstr "Błąd wstawiania danych `%s' do `%s': %s"
1442
1443 #: mfd/db.c:129
1444 #, c-format
1445 msgid "Cannot fetch data `%*.*s' from `%s': %s"
1446 msgstr "Nie można pobrać danych `%*.*s' z `%s': %s"
1447
1448 #: mfd/db.c:138
1449 #, c-format
1450 msgid "Unexpected error scanning database %s: %s"
1451 msgstr "Niespodziewany błąd podczas skanowania bazy `%s': %s"
1452
1453 #: mfd/db.c:229
1454 #, c-format
1455 msgid "Cannot remove record `%*.*s' from `%s': %s"
1456 msgstr "Nie można usunąć wpisu `%*.*s' z `%s': %s"
1457
1458 #: mfd/db.c:328
1459 #, c-format
1460 msgid "Cannot insert datum `%*.*s' into `%s': %s"
1461 msgstr "Błąd wstawiania danych `%*.*s' do `%s': %s"
1462
1463 #: mfd/db.c:371
1464 #, c-format
1465 msgid "Cannot unlink %s: %s"
1466 msgstr "unlink(%s) nie powiódł się: %s"
1467
1468 #: mfd/db.c:375
1469 #, c-format
1470 msgid "Cannot rename %s to %s: %s"
1471 msgstr "Nie można przemianować %s na %s: %s"
1472
1473 #: mfd/dnsbase.c:87
1474 #, c-format
1475 msgid "res_nquery(%s) failed with unexpected h_errno %d"
1476 msgstr "res_nquery(%s) nie powiodła się; niespodziewana wartość h_errno %d"
1477
1478 #: mfd/dnsbase.c:328
1479 #, c-format
1480 msgid "res_nquerydomain(%s) failed with unexpected h_errno %d"
1481 msgstr ""
1482 "res_nquerydomain(%s) nie powiodła się; niespodziewana wartość h_errno %d"
1483
1484 #: mfd/dnsbase.c:446
1485 #, c-format
1486 msgid "DNS failure: CNAME loop for %s"
1487 msgstr "Błąd DNS: zapętlenie CNAME dla %s"
1488
1489 #: mfd/dnscache.c:82
1490 #, c-format
1491 msgid "Query type %d is not yet supported by %s"
1492 msgstr "Typ zapytania %d jeszcze nie obsługuje się przez %s"
1493
1494 #: mfd/dnscache.c:148 mfd/rate.c:66
1495 #, c-format
1496 msgid "Cannot fetch `%s' from `%s': %s"
1497 msgstr "Nie można pobrać `%s' z `%s': %s"
1498
1499 #: mfd/dnscache.c:184
1500 #, c-format
1501 msgid "Cannot convert arg array to string: %s"
1502 msgstr "Nie można przetworzyć tabeli argumentów na łańcuch: %s"
1503
1504 #: mfd/drivers.c:267 mfd/drivers.c:404
1505 msgid "division by zero"
1506 msgstr "dzielenie rpzez zero"
1507
1508 #: mfd/drivers.c:293
1509 msgid ""
1510 "left-hand side argument to the arithmetical operation is of wrong data type"
1511 msgstr "argument z lewej od operacji arytmetycznej ma błędny typ"
1512
1513 #: mfd/drivers.c:298
1514 msgid ""
1515 "right-hand side argument to the arithmetical operation is of wrong data type"
1516 msgstr "argument z prawej od operacji arytmetycznej ma błędny typ"
1517
1518 #: mfd/drivers.c:557
1519 #, c-format
1520 msgid "Cannot compile regex: %s"
1521 msgstr "Błąd kompilacji wyrażenia regularnego: %s"
1522
1523 #: mfd/drivers.c:601
1524 msgid "left-hand side argument to match is of wrong data type"
1525 msgstr "argument z lewej od operacji `match' ma błędny typ"
1526
1527 #: mfd/drivers.c:615
1528 msgid ""
1529 "right-hand side argument to match is of wrong data type (should not happen)"
1530 msgstr "argument z prawej od operacji `match' ma błędny typ"
1531
1532 #: mfd/drivers.c:633
1533 msgid "left-hand side argument to fnmatch is of wrong data type"
1534 msgstr "argument z lewej od operacji `fnmatch' ma błędny typ"
1535
1536 #: mfd/drivers.c:637
1537 msgid "right-hand side argument to fnmatch is of wrong data type"
1538 msgstr "argument z prawej od operacji `fnmatch' ma błędny typ"
1539
1540 #: mfd/drivers.c:656
1541 msgid "Invalid argument type in binary operation"
1542 msgstr "Niepoprawny typ argumentu do operacji binarnej"
1543
1544 #: mfd/drivers.c:1637 mfd/drivers.c:1691
1545 #, c-format
1546 msgid "cannot convert %s to number"
1547 msgstr "nie można przetworzyć %s na liczbę"
1548
1549 #: mfd/drivers.c:1929 mfd/drivers.c:1959
1550 #, c-format
1551 msgid "INTERNAL ERROR at %s:%d: cannot find loop"
1552 msgstr "BŁĄD WEWNĘTRZNY przy %s:%d: nie mogę odnaleźć pętli"
1553
1554 #: mfd/drivers.c:2156
1555 msgid "Expression evaluates to unspecified data type"
1556 msgstr "Obliczenie wyrażenia daje nieokreślony typ"
1557
1558 #: mfd/drivers.c:2244
1559 #, c-format
1560 msgid "Redefinition of handler `%s'"
1561 msgstr "Przedefiniowanie procedury obsługi `%s'"
1562
1563 #: mfd/engine.c:392
1564 msgid "stream_write: wrote 0 bytes"
1565 msgstr "stream_write: zapisano 0 bajtów"
1566
1567 #: mfd/engine.c:401 mfd/engine.c:465
1568 #, c-format
1569 msgid "smtp_wait failed: %s"
1570 msgstr "błąd smtp_wait: %s"
1571
1572 #: mfd/engine.c:457
1573 msgid "stream_read: read 0 bytes"
1574 msgstr "stream_read: odczyt 0 bajtów"
1575
1576 #: mfd/engine.c:509
1577 #, c-format
1578 msgid "Unexpected reply from server: %s"
1579 msgstr "Niespodziewana odpowiedź serwera: %s"
1580
1581 #: mfd/engine.c:516
1582 #, c-format
1583 msgid "Unexpected reply code from server: %d"
1584 msgstr "Niespodziewany kod odpowiedzi serwera: %d"
1585
1586 #: mfd/engine.c:592
1587 #, c-format
1588 msgid "%sCannot connect to `%s': %s"
1589 msgstr "%sNie można podłączyć się do `%s': %s"
1590
1591 #: mfd/engine.c:627 mfd/main.c:465
1592 #, c-format
1593 msgid "Cannot create address `%s': %s"
1594 msgstr "Nie można utworzyć adresu `%s': %s"
1595
1596 #: mfd/engine.c:817
1597 #, c-format
1598 msgid "Invalid address: %s"
1599 msgstr "Niepoprawny adres: %s"
1600
1601 #: mfd/engine.c:912
1602 msgid "Execution of the filter program was not finished"
1603 msgstr "Wykonanie filtru przerwano"
1604
1605 #: mfd/engine.c:969
1606 #, c-format
1607 msgid "mlfi_connect: unsupported address family: %d"
1608 msgstr "mlfi_connect: nieobsługiwana rodzina adresów: %d"
1609
1610 #: mfd/engine.c:1230
1611 #, c-format
1612 msgid "Access from %s blocked: cannot check ACLs: %s"
1613 msgstr "Dostęp z %s zabroniony: błąd sprawdzania ACL-ów: %s"
1614
1615 #: mfd/engine.c:1240
1616 #, c-format
1617 msgid "%s: undefined ACL result; access allowed"
1618 msgstr "%s: nieokreślony wynik sprawdzania ACL-ów; dostęp dozwolony"
1619
1620 #: mfd/engine.c:1250
1621 #, c-format
1622 msgid "Access from %s blocked."
1623 msgstr "Dostęp z %s zabroniony"
1624
1625 #: mfd/engine.c:1334
1626 #, c-format
1627 msgid "Cannot open pidfile `%s': %s"
1628 msgstr "Nie można otworzyć plik PID `%s': %s"
1629
1630 #: mfd/engine.c:1339
1631 #, c-format
1632 msgid "Cannot get pid from pidfile `%s'"
1633 msgstr "Nie można pobrać PID z pliku `%s'"
1634
1635 #: mfd/engine.c:1342
1636 #, c-format
1637 msgid "%s appears to run with pid %lu. If it does not, remove `%s' and retry."
1638 msgstr ""
1639 "Wygląda na to że program %s już jest uruchomiony i ma PID %lu. Jeśli to nie "
1640 "tak, usuń plik `%s' i spróbuj ponownie."
1641
1642 #: mfd/engine.c:1351
1643 #, c-format
1644 msgid "Cannot unlink pidfile `%s': %s"
1645 msgstr "Nie można usunąć pliku `%s': %s"
1646
1647 #: mfd/engine.c:1367 mfd/main.c:479
1648 #, c-format
1649 msgid "Cannot stat file `%s': %s"
1650 msgstr "stat(%s) nie powiodła się: %s"
1651
1652 #: mfd/engine.c:1371
1653 #, c-format
1654 msgid "File `%s' already exists. Remove it or use --remove option."
1655 msgstr "File `%s' już istnieje. Usuń go lub skorzystaj z opcji --remove."
1656
1657 #: mfd/engine.c:1376
1658 #, c-format
1659 msgid "Cannot unlink file `%s': %s"
1660 msgstr "Nie można usunąć plik `%s': %s"
1661
1662 #: mfd/engine.c:1407
1663 #, c-format
1664 msgid "Unknown port specification: %s"
1665 msgstr "Nieznana specyfikacja portu: %s"
1666
1667 #: mfd/engine.c:1458
1668 #, c-format
1669 msgid "%s started"
1670 msgstr "%s uruchomiono"
1671
1672 #: mfd/engine.c:1473
1673 msgid "smfi_register failed"
1674 msgstr "błąd smfi_register"
1675
1676 #: mfd/engine.c:1484
1677 msgid "Warning: script file is given without full file name"
1678 msgstr "Ostrzeżenie: nie podano pełnej nazwy ścieżki pliku skryptu"
1679
1680 #: mfd/engine.c:1487
1681 msgid "Warning: mailfromd started without full file name"
1682 msgstr "Ostrzeżenie: mailfromd uruchomiono bez pełnej nazwy ścieżki"
1683
1684 #: mfd/engine.c:1489
1685 msgid "Warning: restart (SIGHUP) will not work"
1686 msgstr "Ostrzeżenie: wznowienie (SIGHUP) nie będzie działało"
1687
1688 #: mfd/engine.c:1498
1689 #, c-format
1690 msgid "Cannot become a daemon: %s"
1691 msgstr "Nie można przejść w tło: %s"
1692
1693 #: mfd/engine.c:1511
1694 #, c-format
1695 msgid "Exit code = %d, last error status: %s"
1696 msgstr "Kod zakończenia = %d, ostatni status błędu: %s"
1697
1698 #: mfd/engine.c:1517
1699 msgid "mailfromd restarting"
1700 msgstr "ponowny rozruch mailfromd"
1701
1702 #: mfd/engine.c:1523
1703 #, c-format
1704 msgid "Cannot restart: %s"
1705 msgstr "Błąd ponownego rozruchu: %s"
1706
1707 #: mfd/engine.c:1525
1708 #, c-format
1709 msgid "Command line was: %s"
1710 msgstr "Linia polecenia: %s"
1711
1712 #: mfd/engine.c:1527
1713 msgid "mailfromd terminating"
1714 msgstr "zakończenie mailfromd"
1715
1716 #: mfd/main.c:156
1717 msgid "Default preprocessor is not set; use --preprocessor option"
1718 msgstr "Domyślny preprocesor nie ustawiony; użyj opcji --preprocessor"
1719
1720 #: mfd/main.c:329
1721 #, c-format
1722 msgid "Cannot open file `%s': %s"
1723 msgstr "Nie można otworzyć plik `%s': %s"
1724
1725 #: mfd/main.c:443
1726 #, c-format
1727 msgid "Cannot create list: %s"
1728 msgstr "Nie można utworzyć listy: %s"
1729
1730 #: mfd/main.c:451 pies/pies.c:277
1731 #, c-format
1732 msgid "Unknown group: %s"
1733 msgstr "Nieznana grupa: %s"
1734
1735 #: mfd/main.c:485
1736 #, c-format
1737 msgid "`%s' is not a directory"
1738 msgstr "`%s' nie jest katalogiem"
1739
1740 #: mfd/main.c:490
1741 #, c-format
1742 msgid "State directory `%s' is not an absolute file name"
1743 msgstr "Katalog stanu `%s' nie podany pełną nazwą"
1744
1745 #: mfd/main.c:505
1746 #, c-format
1747 msgid "Cannot resolve `%s'"
1748 msgstr "Nie można odwzorować `%s'"
1749
1750 #: mfd/main.c:617 mfd/main.c:1486
1751 #, c-format
1752 msgid "Invalid milter timeout: %lu"
1753 msgstr "Niepoprawny limit czasu: %lu"
1754
1755 #: mfd/main.c:760
1756 #, c-format
1757 msgid "%s: unrecognized time format (near `%s')"
1758 msgstr "%s: nierozpoznany format daty (przy `%s')"
1759
1760 #: mfd/main.c:774
1761 msgid "Invalid pidfile name: must be absolute"
1762 msgstr "Niepoprawna nazwa pliku PID: powinna być ścieżka absolutna"
1763
1764 #: mfd/main.c:893
1765 msgid "mailfromd -- a general purpose milter daemon"
1766 msgstr "mailfromd -- uniwersalny demon weryfikacji poczty"
1767
1768 #: mfd/main.c:941 mtasim/mtasim.c:252
1769 msgid "Operation modifiers"
1770 msgstr "Modyfikatory operacji"
1771
1772 #: mfd/main.c:943
1773 msgid "Delete given entries from the database"
1774 msgstr "Usuwa podane wpisy z bazy danych"
1775
1776 #: mfd/main.c:945
1777 msgid "List given database (default cache)"
1778 msgstr "Drukuje zawartość bazy danych (domyślnie `cache')"
1779
1780 #: mfd/main.c:947
1781 msgid "Delete expired entries from the database"
1782 msgstr "Usuwa przedawnione wpisy z bazy danych"
1783
1784 #: mfd/main.c:949
1785 msgid "Compact the database"
1786 msgstr "Zagęszcza bazę"
1787
1788 #: mfd/main.c:950
1789 msgid "HANDLER"
1790 msgstr "PROG"
1791
1792 #: mfd/main.c:951
1793 msgid "Run in test mode"
1794 msgstr "Tryb testowy"
1795
1796 #: mfd/main.c:953
1797 msgid "Check syntax and exit"
1798 msgstr "Sprawdza składnię skryptu i wychodzi"
1799
1800 #: mfd/main.c:956
1801 msgid "Show compilation defaults"
1802 msgstr "Wyświetla wartości domyślne kompilacji"
1803
1804 #: mfd/main.c:958
1805 msgid "Run in daemon mode (default)"
1806 msgstr "Tryb demona (domyślny)"
1807
1808 #: mfd/main.c:961
1809 msgid "Preprocess source files and exit"
1810 msgstr "Preprocesuje pliki źródłowe i kończy pracę"
1811
1812 #: mfd/main.c:964
1813 msgid "Compile files"
1814 msgstr "Kompiluje pliki"
1815
1816 #: mfd/main.c:965 mfd/main.c:974 mfd/main.c:1016 mfd/main.c:1030
1817 #: mtasim/mtasim.c:281 mtasim/mtasim.c:292 mtasim/mtasim.c:295
1818 #: mtasim/mtasim.c:298
1819 msgid "FILE"
1820 msgstr "PLIK"
1821
1822 #: mfd/main.c:966
1823 msgid "Load library"
1824 msgstr "Ładuje bibliotekę"
1825
1826 #: mfd/main.c:967 mfd/main.c:1000 mfd/main.c:1002
1827 msgid "DIR"
1828 msgstr "KATALOG"
1829
1830 #: mfd/main.c:968
1831 msgid "Add DIR to the load path"
1832 msgstr "Dodaje KATALOG do ścieżki ładowania"
1833
1834 #: mfd/main.c:973
1835 msgid "Database management options"
1836 msgstr "Opcje zarządzania bazami danych"
1837
1838 #: mfd/main.c:975
1839 msgid "DB file name to operate upon"
1840 msgstr "Zastosowuje operację do bazy o podanym formacie"
1841
1842 #: mfd/main.c:977
1843 msgid "FORMAT"
1844 msgstr "FORMAT"
1845
1846 #: mfd/main.c:978
1847 msgid "Format of the DB file to operate upon"
1848 msgstr "Format bazy"
1849
1850 #: mfd/main.c:980
1851 msgid "Ignore failed reads while compacting the database"
1852 msgstr "Ignorowanie błędów odczytu podczas zagęszczania bazy"
1853
1854 #: mfd/main.c:981
1855 msgid "RATE"
1856 msgstr "SZYBKOŚĆ"
1857
1858 #: mfd/main.c:982
1859 msgid "Predict when the user will be able to send next message"
1860 msgstr "Prognoza czasu, kiedy wysłanie poczty zostanie dozwolone"
1861
1862 #: mfd/main.c:985
1863 msgid "Set maximum number of attempts to acquire the lock"
1864 msgstr "Ustawia liczbę prób blokowania pliku"
1865
1866 #: mfd/main.c:986 mfd/main.c:1052 mfd/main.c:1054
1867 msgid "TIME"
1868 msgstr "CZAS"
1869
1870 #: mfd/main.c:987
1871 msgid "Set timeout for acquiring the lockfile"
1872 msgstr "Ustawia limit przekroczenia czasu blokowania."
1873
1874 #: mfd/main.c:989
1875 msgid "Set database expiration interval to NUMBER seconds"
1876 msgstr "Ustawia czas wygaśnięcia wpisów bazy danych"
1877
1878 #: mfd/main.c:991
1879 msgid ""
1880 "With --compact or --expire: apply the operation to all available databases"
1881 msgstr ""
1882 "Z --compact lub --expire: zastosowuje wskazaną operację do wszystkich baz "
1883 "danych"
1884
1885 #: mfd/main.c:993
1886 msgid "FMT"
1887 msgstr "FORMAT"
1888
1889 #: mfd/main.c:994
1890 #, c-format
1891 msgid "Output timestamps using given format (default \"%c\")"
1892 msgstr "Wyświetla znaczniki czasu w podanym formacie (domyślnie \"%c\")"
1893
1894 #: mfd/main.c:999
1895 msgid "General options"
1896 msgstr "Ogólne opcje"
1897
1898 #: mfd/main.c:1001
1899 msgid "Set new program state directory"
1900 msgstr "Ustawia nowy katalog stanu programu"
1901
1902 #: mfd/main.c:1003
1903 msgid ""
1904 "Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
1905 "files"
1906 msgstr ""
1907 "Dodaje podany katalog do listy katalogów zawierających pliki nagłówkowe"
1908
1909 #: mfd/main.c:1006
1910 msgid "Set communication socket"
1911 msgstr "Ustawia gniazdo komunikacji z MTA"
1912
1913 #: mfd/main.c:1008
1914 msgid "Force removing local socket file, if it already exists"
1915 msgstr "Usuwa istniejący plik gniazda"
1916
1917 #: mfd/main.c:1011
1918 msgid "Stay in foreground"
1919 msgstr "Działa na pierwszym planie"
1920
1921 #: mfd/main.c:1013
1922 msgid "Run in mtasim compatibility mode"
1923 msgstr "Tryb interakcji z mtasim"
1924
1925 #: mfd/main.c:1015
1926 msgid "Run in single-process mode"
1927 msgstr "Włącza tryb pojedynczego procesu"
1928
1929 #: mfd/main.c:1017
1930 msgid "Set pidfile name"
1931 msgstr "Ustawia nazwę pliku PID"
1932
1933 #: mfd/main.c:1019
1934 msgid "Switch to this user privileges after startup"
1935 msgstr "Po uruchomieniu przechodzi do uprawnień podanego użytkownika"
1936
1937 #: mfd/main.c:1021
1938 msgid "Retain the supplementary group NAME when switching to user privileges"
1939 msgstr ""
1940 "Zachowuje dodatkową grupę \"NAZWA\" podczas przejścia do uprawnień "
1941 "użytkownika"
1942
1943 #: mfd/main.c:1024
1944 msgid "ADDRESS"
1945 msgstr "ADRES"
1946
1947 #: mfd/main.c:1025
1948 msgid "Set source address for TCP connections"
1949 msgstr "Ustawia adres nadawcy dla połączeń TCP"
1950
1951 #: mfd/main.c:1026 mfd/main.c:1068 mfd/main.c:1083 pies/pies.c:534
1952 #: pmult/pmult.c:471
1953 msgid "LEVEL"
1954 msgstr "POZIOM"
1955
1956 #: mfd/main.c:1027
1957 msgid "Set code optimization level"
1958 msgstr "Ustawia poziom optymizacji"
1959
1960 #: mfd/main.c:1028
1961 msgid "VAR=VALUE"
1962 msgstr "ZMIENNA=WARTOŚĆ"
1963
1964 #: mfd/main.c:1029
1965 msgid "Assign VALUE to VAR"
1966 msgstr "Przypisuje wartość podanej zmiennej"
1967
1968 #: mfd/main.c:1031
1969 msgid "Read relayed domains from FILE"
1970 msgstr "Przekazanie poczty dozwolone dla domen z PLIKU"
1971
1972 #: mfd/main.c:1036
1973 msgid "Preprocessor options"
1974 msgstr "Opcje preprocesora"
1975
1976 #: mfd/main.c:1037
1977 msgid "COMMAND"
1978 msgstr "POLECENIE"
1979
1980 #: mfd/main.c:1038
1981 msgid "Use command as external preprocessor"
1982 msgstr "Używa polecenia jako preprocesora zewnętrznego"
1983
1984 #: mfd/main.c:1040
1985 msgid "Disable the use of external preprocessor"
1986 msgstr "Wyłącza użycie preprocesora zewnętrznego"
1987
1988 #: mfd/main.c:1041
1989 msgid "NAME[=VALUE]"
1990 msgstr "NAZWA[=WARTOŚĆ]"
1991
1992 #: mfd/main.c:1042
1993 msgid "Define a preprocessor symbol NAME as having VALUE, or empty"
1994 msgstr "Wprowadzenie symbolu preprocesora NAZWA z WARTOŚCIĄ lub pustą"
1995
1996 #: mfd/main.c:1045
1997 msgid "Undefine a preprocessor symbol NAME"
1998 msgstr "Skasowanie symbolu preprocesora NAZWA"
1999
2000 #: mfd/main.c:1051
2001 msgid "Timeout control"
2002 msgstr "Zarządzanie limitami czasu"
2003
2004 #: mfd/main.c:1053
2005 msgid "Set MTA connection timeout"
2006 msgstr "Czas oczekiwania połączenia z MTA"
2007
2008 #: mfd/main.c:1055
2009 msgid "Set I/O operation timeout"
2010 msgstr "Czas trwania operacji wejścia/wyjścia"
2011
2012 #: mfd/main.c:1060
2013 msgid "Informational and debugging options"
2014 msgstr "Informacyjne opcje oraz opcje odpluskwiania"
2015
2016 #: mfd/main.c:1062
2017 msgid "Enable transcript of SMTP sessions"
2018 msgstr "Włącza rejestrację przebiegu sesji SMTP"
2019
2020 #: mfd/main.c:1064
2021 msgid "Trace executed actions"
2022 msgstr "Włącza śledzenie wykonanych akcji"
2023
2024 #: mfd/main.c:1065
2025 msgid "MODULES"
2026 msgstr "MODUŁY"
2027
2028 #: mfd/main.c:1067
2029 msgid "Enable filter program tracing"
2030 msgstr "Włącza śledzenie wykonania programu"
2031
2032 #: mfd/main.c:1069
2033 msgid "Set debugging level"
2034 msgstr "Ustala poziom odpluskwiania"
2035
2036 #: mfd/main.c:1071
2037 msgid "Dump disassembled code"
2038 msgstr "Zrzut dezasemblowanego kodu"
2039
2040 #: mfd/main.c:1073
2041 msgid "Dump grammar traces"
2042 msgstr "Zrzut stanów analizatora składni"
2043
2044 #: mfd/main.c:1075
2045 msgid "Dump lexical analyzer traces"
2046 msgstr "Zrzut pasujących reguł analizatora leksykalego"
2047
2048 #: mfd/main.c:1077
2049 msgid "Dump parser tree"
2050 msgstr "Zrzut drzewa rozbioru"
2051
2052 #: mfd/main.c:1079
2053 msgid "Show used Sendmail macros"
2054 msgstr "Wyświetla użyte makra Sendmaila"
2055
2056 #: mfd/main.c:1081
2057 msgid "Produce a cross-reference listing"
2058 msgstr "Produkuje odsyłacz skrośny"
2059
2060 #: mfd/main.c:1084
2061 msgid "Set Gacopyz log level"
2062 msgstr "Ustawia poziom logowania biblioteki Gacopyz"
2063
2064 #: mfd/main.c:1086 pies/pies.c:530 pmult/pmult.c:468
2065 msgid "Log to stderr"
2066 msgstr "Włącza logowanie na standardowe wyjcie błędów"
2067
2068 #: mfd/main.c:1088 pmult/pmult.c:466
2069 msgid "Log to syslog (default)"
2070 msgstr "Włącza logowanie za pomocą syslog (domyślnie)"
2071
2072 #: mfd/main.c:1091
2073 msgid "Use asynchronous syslog"
2074 msgstr "Włącza użycie syslogu asynchronicznego"
2075
2076 #: mfd/main.c:1093
2077 msgid "Use system syslog"
2078 msgstr "Włącza użycie syslogu systemowego"
2079
2080 #: mfd/main.c:1096 pies/pies.c:533 pmult/pmult.c:470
2081 msgid "Set the identifier used in syslog messages to STRING"
2082 msgstr "Ustawia identyfikator wpisów syslog"
2083
2084 #: mfd/main.c:1098
2085 msgid "Debug messages include source information"
2086 msgstr "Dodaje lokację w źródle do komunikatów odpluskwiania"
2087
2088 #: mfd/main.c:1100
2089 msgid "Enable stack traces on runtime errors"
2090 msgstr "Włącza zrzut ramek stosu przy obsłudze błędów czasu wykonania"
2091
2092 #: mfd/main.c:1118
2093 msgid "--all is meaningful only with --expire or --compact option"
2094 msgstr "Użycie --all ma sens tylko z opcjami --expire lub --compact"
2095
2096 #: mfd/main.c:1122
2097 msgid "--format is incompatible with --all"
2098 msgstr "Opcja --format nie jest kompatybilna z --all"
2099
2100 #: mfd/main.c:1204
2101 #, c-format
2102 msgid "The option `-%c' is not yet implemented"
2103 msgstr "Opcja `-%c' jeszcze nie zaimplementowana"
2104
2105 #: mfd/main.c:1234
2106 msgid "-O level must be a non-negative integer"
2107 msgstr "Poziom (-O) musi być nie ujemną liczbą"
2108
2109 #: mfd/main.c:1274
2110 #, c-format
2111 msgid "Expected assignment, but found `%s'"
2112 msgstr "Oczekiwano przypisanie, ale znaleziono `%s'"
2113
2114 #: mfd/main.c:1351
2115 #, c-format
2116 msgid "%s: invalid log level"
2117 msgstr "%s: niepoprawny poziom logowania"
2118
2119 #: mfd/main.c:1470 pmult/pmult.c:181
2120 #, c-format
2121 msgid "unrecognized time format (near `%s')"
2122 msgstr "nierozpoznany format czasu (przy `%s')"
2123
2124 #: mfd/main.c:1534 mfd/main.c:1541
2125 msgid "missing value"
2126 msgstr "brak wartości"
2127
2128 #: mfd/main.c:1616
2129 msgid ""
2130 "Set Mailfromd debug verbosity level. Argument is a comma-separated list of "
2131 "debug specifications, each of which has the following form:\n"
2132 " <module: string>[=<level: number>]\n"
2133 "where <module> is the name of a Mailfromd module, and <level> is the desired "
2134 "verbosity level for that module."
2135 msgstr ""
2136 "Ustawia poziom debugowania Mailfromd. Argumentem jest lista oddzielonych "
2137 "przecinkami specyfikacji. Format specyfikacji:\n"
2138 " <moduł: łańcuch>[=<poziom: liczba>]\n"
2139 "gdzie <moduł> to nazwa modułu Mailfromd, a <poziom> to pożądany poziom "
2140 "debugowania dla tego modułu. "
2141
2142 #: mfd/main.c:1622
2143 msgid "spec: list"
2144 msgstr "spec: lista"
2145
2146 #: mfd/main.c:1624
2147 msgid "Debug messages include mailfromd source locations."
2148 msgstr "Dodaje lokację w źródle do komunikatów odpluskwiania."
2149
2150 #: mfd/main.c:1626
2151 msgid "Dump stack traces on runtime errors."
2152 msgstr "Włącza zrzut ramek stosu przy obsłudze błędów czasu wykonania."
2153
2154 #: mfd/main.c:1628
2155 msgid "Set SMTP connect timeout."
2156 msgstr "Czas oczekiwania połączenia z MTA."
2157
2158 #: mfd/main.c:1629 mfd/main.c:1633 mfd/main.c:1636 mfd/main.c:1639
2159 #: mfd/main.c:1663 pmult/pmult.c:290 pmult/pmult.c:293 pmult/pmult.c:296
2160 #: pmult/pmult.c:299
2161 msgid "time"
2162 msgstr "czas"
2163
2164 #: mfd/main.c:1632
2165 msgid "Timeout for initial SMTP response."
2166 msgstr "Czas oczekiwania na początkową odpowiedz SMTP."
2167
2168 #: mfd/main.c:1635
2169 msgid "Timeout for SMTP I/O operations."
2170 msgstr "Limit czasu operacji wejścia/wyjścia."
2171
2172 #: mfd/main.c:1638
2173 msgid "Set milter timeout."
2174 msgstr "Czas oczekiwania połączenia miltera."
2175
2176 #: mfd/main.c:1641
2177 msgid "Set the domain name for EHLO command."
2178 msgstr "Ustawia nazwę domeny polecenia EHLO."
2179
2180 #: mfd/main.c:1643
2181 msgid ""
2182 "Set email address for use in SMTP `MAIL FROM' command. Argument is an email "
2183 "address or a comma-separated list of addresses. Use <> for null address. "
2184 "Other addresses can be given without angle brackets."
2185 msgstr ""
2186 "Ustawia adres do użycia w poleceniu SMTP `MAIL FROM'. Argument to adres "
2187 "poczty elektronicznej lub lista oddzielonych przecinkami adresów. Użycie "
2188 "nawiasów ostrych w adresach jest opcjonalne, z wyjątkiem adresu <>, co "
2189 "oznacza adres pusty."
2190
2191 #: mfd/main.c:1647
2192 msgid "addr"
2193 msgstr "adres"
2194
2195 #: mfd/main.c:1649
2196 msgid "Retain the supplementary group <name> when switching to user privileges"
2197 msgstr "Zachowuje dodatkową grupę podczas przejścia do uprawnień użytkownika."
2198
2199 #: mfd/main.c:1652
2200 msgid "Switch to this user privileges after startup."
2201 msgstr "Po uruchomieniu przechodzi do uprawnień podanego użytkownika."
2202
2203 #: mfd/main.c:1654
2204 msgid ""
2205 "Add directories to the list of directories to be searched for header files. "
2206 "Argument is a list of directory names separated by colons."
2207 msgstr ""
2208 "Dodaje podane katalogi do listy katalogów zawierających pliki nagłówkowe. "
2209 "Argumentem jest lista oddzielonych dwukropkami nazw katalogów."
2210
2211 #: mfd/main.c:1657
2212 msgid "path"
2213 msgstr "ścieżka"
2214
2215 #: mfd/main.c:1659
2216 msgid "Retry acquiring DBM file lock this number of times."
2217 msgstr "Powtórzenie operacji blokowania pliku DBM podaną ilość razy."
2218
2219 #: mfd/main.c:1662
2220 msgid "Set the time span between the two DBM locking attempts."
2221 msgstr "Czas oczekiwania między kolejnymi próbami blokowania DBM."
2222
2223 #: mfd/main.c:1665
2224 msgid "Set file to store PID value in."
2225 msgstr "Ustawia nazwę pliku PID."
2226
2227 #: mfd/main.c:1666 mfd/main.c:1669 mfd/main.c:1675 pies/pies.c:386
2228 msgid "file"
2229 msgstr "plik"
2230
2231 #: mfd/main.c:1668
2232 msgid "Read relayed domains from <file>."
2233 msgstr "Przekazanie poczty dozwolone dla domen z pliku."
2234
2235 #: mfd/main.c:1671
2236 msgid "Initialize a mailfromd variable <var> to <value>."
2237 msgstr "Ustawia zmienną mailfromd."
2238
2239 #: mfd/main.c:1672
2240 msgid "var: string> <value: string-or-number"
2241 msgstr "zmienna: łańcuch> <wartość: łańcuch-lub-liczba"
2242
2243 #: mfd/main.c:1674
2244 msgid "Read filter script from <file>."
2245 msgstr "Odczytuje skrypt z podanego pliku."
2246
2247 #: mfd/main.c:1678
2248 msgid "Set source address for TCP connections."
2249 msgstr "Ustawia adres nadawcy dla połączeń TCP."
2250
2251 #: mfd/main.c:1679
2252 msgid "ip: ipaddr"
2253 msgstr "ip: adres-ip"
2254
2255 #: mfd/main.c:1681
2256 msgid "Set program state directory."
2257 msgstr "Ustawia nowy katalog stanu programu."
2258
2259 #: mfd/main.c:1682 pies/pies.c:419
2260 msgid "dir"
2261 msgstr "katalog"
2262
2263 #: mfd/main.c:1684 pmult/pmult.c:372
2264 msgid "Listen for milter requests on the given URL."
2265 msgstr "Nasłuchanie żądań milter na podanym URL."
2266
2267 #: mfd/main.c:1685 pmult/pmult.c:373
2268 msgid "url"
2269 msgstr "url"
2270
2271 #: mfd/main.c:1698
2272 msgid "When running as root, --user option is mandatory."
2273 msgstr ""
2274 "Użycie opcji --user obowiązuje przy uruchomieniu z uprawnieniami root-a"
2275
2276 #: mfd/main.c:1717
2277 msgid "Operation is not applicable"
2278 msgstr "Nieodpowiednia operacja"
2279
2280 #: mfd/main.c:1730
2281 msgid "Database file name is not given"
2282 msgstr "Nie podano nazwy bazy danych"
2283
2284 #: mfd/main.c:1832
2285 msgid "List is not applicable to this DB format"
2286 msgstr "--list nie nadaje się do użycia z tym formatem bazy"
2287
2288 #: mfd/main.c:1866
2289 msgid "Expire is not applicable to this DB format"
2290 msgstr "--expire nie nadaje się do użycia z tym formatem bazy"
2291
2292 #: mfd/main.c:1881
2293 msgid "Compact is not applicable to this DB format"
2294 msgstr "--compact nie nadaje się do użycia z tym formatem bazy"
2295
2296 #: mfd/main.c:2035
2297 #, c-format
2298 msgid "Script file specified twice (%s and %s)"
2299 msgstr "Skrypt podano dwokrotnie (%s i %s)"
2300
2301 #: mfd/main.c:2093
2302 msgid "Too many arguments"
2303 msgstr "Za dużo argumentów"
2304
2305 #: mfd/mu_dbm.c:266 mfd/mu_dbm.c:288 mfd/mu_dbm.c:299
2306 #, c-format
2307 msgid "%s: cannot aquire lock: %s"
2308 msgstr "%s: nie można zablokować plik: %s"
2309
2310 #: mfd/mu_dbm.c:272
2311 #, c-format
2312 msgid "%s is locked (%d) by process ID %lu"
2313 msgstr "%s zablokowany (%d) procesem o PID %lu"
2314
2315 #: mfd/mu_dbm.c:278
2316 #, c-format
2317 msgid "%s is locked by nonexisting process ID %lu; retrying"
2318 msgstr "%s zablokowany nieistniejącym procesem (PID %lu), ponowna próba"
2319
2320 #: mfd/mu_dbm.c:282
2321 #, c-format
2322 msgid "Cannot unlink file %s: %s"
2323 msgstr "unlink(%s) nie powiodła się: %s"
2324
2325 #: mfd/mu_dbm.c:293
2326 #, c-format
2327 msgid ""
2328 "%s seems locked by process ID %lu, but its validity cannot be verified: %s"
2329 msgstr ""
2330 "%s wygląda zablokowanym przez proces o PID %lu, ale nie daje się tego "
2331 "sprawdzić: %s"
2332
2333 #: mfd/mu_dbm.c:303
2334 #, c-format
2335 msgid "Cannot obtain locker info for %s: %s"
2336 msgstr "Nie można otrzymać informacje o blokowaniu %s: %s"
2337
2338 #: mfd/mu_dbm.c:364 mfd/mu_dbm.c:366
2339 msgid "Berkeley DB error"
2340 msgstr "Błąd Berkeley DB"
2341
2342 #: mfd/mu_dbm.c:431 mfd/mu_dbm.c:442
2343 #, c-format
2344 msgid "Cannot lock file %s: %s"
2345 msgstr "Nie można zablokować plik %s: %s"
2346
2347 #: mfd/prog.c:70 mfd/prog.c:91 mfd/prog.c:106
2348 msgid "Not enough memory to compile the program"
2349 msgstr "Nie wystarcza pamięci dla kompilacji programu"
2350
2351 #: mfd/prog.c:178 mfd/prog.c:192
2352 #, c-format
2353 msgid "No such module: %s"
2354 msgstr "Nie ma takiego modułu: %s"
2355
2356 #: mfd/prog.c:354
2357 #, c-format
2358 msgid "Warning: stack segment expanded, new size=%lu"
2359 msgstr "Ostrzeżenie: segment stosu został rozszerzony, nowy rozmiar=%lu"
2360
2361 #: mfd/prog.c:383
2362 msgid "Stack trace:"
2363 msgstr "Zrzut stosu:"
2364
2365 #: mfd/prog.c:420
2366 msgid "Stack trace finishes"
2367 msgstr "Koniec zrzutu stosu"
2368
2369 #: mfd/prog.c:430
2370 #, c-format
2371 msgid "RUNTIME WARNING near %s:%lu: "
2372 msgstr "OSTRZEŻENIE CZASU WYKONANIA przy %s:%lu: "
2373
2374 #: mfd/prog.c:445
2375 #, c-format
2376 msgid "RUNTIME ERROR near %s:%lu: "
2377 msgstr "BŁĄD CZASU WYKONANIA przy %s:%lu: "
2378
2379 #: mfd/prog.c:499
2380 msgid "Out of stack space; increase #pragma stacksize"
2381 msgstr "Brak przestrzeni w stosie; zwiększ #pragma stacksize"
2382
2383 #: mfd/prog.c:508
2384 msgid "Stack underflow"
2385 msgstr "Stos pusty"
2386
2387 #: mfd/prog.c:518 mfd/prog.c:536
2388 msgid "Heap overrun; increase #pragma stacksize"
2389 msgstr "Stóg przeładowany; zwiększ #pragma stacksize"
2390
2391 #: mfd/prog.c:564
2392 msgid "Memory chunk too big to fit into heap"
2393 msgstr "Żądany blok pamięci jest za wielki do rozmieszczenia w stogu"
2394
2395 #: mfd/prog.c:712
2396 msgid "No previous regular expression"
2397 msgstr "Brak poprzedniego wyrażenia regularnego"
2398
2399 #: mfd/prog.c:716
2400 msgid "Invalid back-reference number"
2401 msgstr "Niewłaściwy numer odwołania zwrotnego"
2402
2403 #: mfd/prog.c:794
2404 #, c-format
2405 msgid "Macro not defined: %s"
2406 msgstr "Makro nie zdefiniowane: %s"
2407
2408 #: mfd/prog.c:1799
2409 msgid "pc out of range"
2410 msgstr "port poza zakresem: %s"
2411
2412 #: mfd/prog.c:1811
2413 msgid "Out of memory while formatting error message:"
2414 msgstr "Brak pamięci podczas formatowania komunikatu o błędzie:"
2415
2416 #: mfd/prog.c:1928
2417 #, c-format
2418 msgid "%sCannot create temporary stream: %s"
2419 msgstr "%sNie można stworzyć tymczasowy strumień: %s"
2420
2421 #: mfd/prog.c:1934
2422 #, c-format
2423 msgid "%sCannot open temporary stream: %s"
2424 msgstr "%sNie można otworzyć tymczasowy strumień: %s"
2425
2426 #: mfd/prog.c:1949
2427 #, c-format
2428 msgid "%sTemporary stream write failed: %s"
2429 msgstr "%sBłąd zapisu do tymczasowego strumienia: %s"
2430
2431 #: mfd/prog.c:2037
2432 #, c-format
2433 msgid "Unknown built-in private data requested (%d)"
2434 msgstr "Żądanie nieznanych danych prywatnych (%d)"
2435
2436 #: mfd/prog.c:2042
2437 msgid "No built-in private data registered"
2438 msgstr "Nie zarejestrowano żadnych danych prywatnych"
2439
2440 #: mfd/prog.c:2050
2441 #, c-format
2442 msgid "Initial allocation for built-in private data #%d failed"
2443 msgstr ""
2444 "Nie udało się początkowe przydzielenie pamięci dla wbudowanych danych "
2445 "prywatnych #%d"
2446
2447 #: mfd/spf.c:74
2448 #, c-format
2449 msgid "spf_data_init: invalid IP address: %s"
2450 msgstr "spf_data_init: niepoprawny adres IP: %s"
2451
2452 #: mfd/symtab.c:287 mfd/symtab.c:330
2453 #, c-format
2454 msgid "Cannot install builtin function %s"
2455 msgstr "Nie udało się zainstalować wbudowaną funkcję %s"
2456
2457 #: mfd/symtab.c:292 mfd/symtab.c:335
2458 #, c-format
2459 msgid "INTERNAL ERROR at %s:%d: cannot install built-in function %s"
2460 msgstr ""
2461 "BŁĄD WEWNĘTRZNY przy %s:%d: nie można zainstalować wbudowaną funkcję %s"
2462
2463 #: mfd/symtab.c:431
2464 #, c-format
2465 msgid "Redefinition of function %s"
2466 msgstr "Przedefiniowanie funkcji %s"
2467
2468 #: mtasim/mtasim.c:196
2469 #, c-format
2470 msgid "Expected %s, but got %3.3s"
2471 msgstr "Spodziewano %s, ale otrzymano %3.3s"
2472
2473 #: mtasim/mtasim.c:213
2474 msgid "mtasim -- MTA simulator for mailfromd"
2475 msgstr "mtasim -- symulator MTA dla mailfromd"
2476
2477 #: mtasim/mtasim.c:239
2478 msgid "Mode selection"
2479 msgstr "Ustawienia trybu"
2480
2481 #: mtasim/mtasim.c:240
2482 msgid "MODE"
2483 msgstr "UPRAWNIENIA"
2484
2485 #: mtasim/mtasim.c:241
2486 msgid "Set MTA mode (-bd or -bs)"
2487 msgstr "Tryb MTA (-bd lub -bs)"
2488
2489 #: mtasim/mtasim.c:243
2490 msgid "Use the SMTP protocol on standard input and output (same as -bs)"
2491 msgstr "Interakcja SMTP na standardowym wejściu i wyjściu (to samo co -bs)"
2492
2493 #: mtasim/mtasim.c:246
2494 msgid "Run as daemon (same as -bd)"
2495 msgstr "Uruchomienie w trybie demona (to samo co -bd)"
2496
2497 #: mtasim/mtasim.c:253
2498 msgid "MACRO=VALUE"
2499 msgstr "MAKRO=WARTOŚĆ"
2500
2501 #: mtasim/mtasim.c:254
2502 msgid "Define Sendmail macro"
2503 msgstr "Definiowanie makra"
2504
2505 #: mtasim/mtasim.c:256
2506 msgid "PORT"
2507 msgstr "PORT"
2508
2509 #: mtasim/mtasim.c:257
2510 msgid "Communicate with Milter PORT"
2511 msgstr "Ustawia port komunikacyjny Miltera"
2512
2513 #: mtasim/mtasim.c:260
2514 msgid "Pass temporary directory to mailfromd as its state dir (with -Xauto)"
2515 msgstr ""
2516 "Ustawia katalog tymczasowy jako katalog stanu mailfromd (do użycia z -Xauto)"
2517
2518 #: mtasim/mtasim.c:263
2519 msgid "Set the body chunk for xxfi_body calls"
2520 msgstr "Ustawia rozmiar fragmentu ciała wiadomości do xxfi_body"
2521
2522 #: mtasim/mtasim.c:266
2523 msgid "Force using the given Milter protocol version number"
2524 msgstr "Włącza użycie protokołu Milter o podanym numerze"
2525
2526 #: mtasim/mtasim.c:271
2527 msgid "Not-interactive mode (disable readline)"
2528 msgstr "Wyłącza readline"
2529
2530 #: mtasim/mtasim.c:273
2531 msgid "Set readline prompt"
2532 msgstr "Ustawia zgłoszenie readline"
2533
2534 #: mtasim/mtasim.c:278
2535 msgid "Debugging and tracing"
2536 msgstr "Odpluskwianie i śledzenie"
2537
2538 #: mtasim/mtasim.c:280
2539 msgid "Append to the trace file"
2540 msgstr "Dodanie do plika śledzenia"
2541
2542 #: mtasim/mtasim.c:282
2543 msgid "Set name of the trace file"
2544 msgstr "Ustawia nazwę pliku śledzenia"
2545
2546 #: mtasim/mtasim.c:284
2547 msgid "Increase verbosity level"
2548 msgstr "Zwiększa poziom logowania"
2549
2550 #: mtasim/mtasim.c:291
2551 msgid "TLS options"
2552 msgstr "Opcje TLS"
2553
2554 #: mtasim/mtasim.c:293
2555 msgid "Set name of the TLS certificate file"
2556 msgstr "Nazwa pliku certyfikatu TLS"
2557
2558 #: mtasim/mtasim.c:296
2559 msgid "Set name of the TLS CA file"
2560 msgstr "Nazwa zaufanego pliku CA"
2561
2562 #: mtasim/mtasim.c:299
2563 msgid "Set name of the TLS key file"
2564 msgstr "Nazwa pliku klucza TLS"
2565
2566 #: mtasim/mtasim.c:335
2567 msgid "unsupported mode"
2568 msgstr "nieobsługiwany tryb"
2569
2570 #: mtasim/mtasim.c:364
2571 #, c-format
2572 msgid "wrong assignment format: %s"
2573 msgstr "błędny format przypisania: %s"
2574
2575 #: mtasim/mtasim.c:383 mtasim/mtasim.c:392
2576 #, c-format
2577 msgid "invalid number: %s"
2578 msgstr "niepoprawny numer: %s"
2579
2580 #: mtasim/mtasim.c:430
2581 msgid "not enough memory"
2582 msgstr "brak pamięci"
2583
2584 #: mtasim/mtasim.c:476
2585 #, c-format
2586 msgid "cannot change to directory %s: %s"
2587 msgstr "nie można przejść do katalogu %s: %s"
2588
2589 #: mtasim/mtasim.c:484
2590 #, c-format
2591 msgid "cannot open directory %s: %s"
2592 msgstr "nie można otworzyć katalog %s: %s"
2593
2594 #: mtasim/mtasim.c:498
2595 #, c-format
2596 msgid "cannot stat file `%s': %s"
2597 msgstr "stat(%s) nie powiodła się: %s"
2598
2599 #: mtasim/mtasim.c:505
2600 #, c-format
2601 msgid "cannot unlink %s: %s"
2602 msgstr "usunięcie %s nie powiodło się: %s"
2603
2604 #: mtasim/mtasim.c:519
2605 #, c-format
2606 msgid "cannot save current directory: %s"
2607 msgstr "nie można zachować bieżącego katalogu: %s"
2608
2609 #: mtasim/mtasim.c:525
2610 #, c-format
2611 msgid "cannot restore current directory: %s"
2612 msgstr "nie można przywrócić bieżącego katalogu: %s"
2613
2614 #: mtasim/mtasim.c:532
2615 #, c-format
2616 msgid "cannot remove directory %s: %s"
2617 msgstr "nie można usunąć katalog %s: %s"
2618
2619 #: mtasim/mtasim.c:558
2620 #, c-format
2621 msgid "cannot create temprorary directory (%s): %s"
2622 msgstr "nie można utworzyć katalog tymczasowy (%s): %s"
2623
2624 #: mtasim/mtasim.c:573
2625 #, c-format
2626 msgid "cannot fork: %s"
2627 msgstr "fork nie powiodła się: %s"
2628
2629 #: mtasim/mtasim.c:607
2630 #, c-format
2631 msgid "cannot execute mailfromd: %s"
2632 msgstr "błąd wykonania mailfromd: %s"
2633
2634 #: mtasim/mtasim.c:617
2635 msgid "child process exited unexpectedly"
2636 msgstr "niespodziewane zakończenie procesu potomnego"
2637
2638 #: mtasim/mtasim.c:669
2639 #, c-format
2640 msgid "cannot open trace output: %s"
2641 msgstr "nie można otworzyć wyjścia śledzenia: %s"
2642
2643 #: mtasim/mtasim.c:679
2644 msgid "use either --stdio or --daemon"
2645 msgstr "używaj opcji --stdio lub --daemon"
2646
2647 #: mtasim/mtasim.c:703
2648 msgid "cannot create gacopyz server"
2649 msgstr "nie udało się stworzyć serwer Gacopyz"
2650
2651 #: mtasim/mtasim.c:714
2652 #, c-format
2653 msgid "cannot connect to the milter using %s"
2654 msgstr "błąd łączenia z milterem przez %s"
2655
2656 #: mtasim/mtasim.c:961 mtasim/mtasim.c:985
2657 #, c-format
2658 msgid "Write failed: %s"
2659 msgstr "Błąd zapisu: %s"
2660
2661 #: mtasim/mtasim.c:1016
2662 #, c-format
2663 msgid "Read failed: %s"
2664 msgstr "Błąd odczytu: %s"
2665
2666 #: mtasim/openat-die.c:30
2667 #, c-format
2668 msgid "Unable to record current working directory: %s"
2669 msgstr "Nie można zachować bieżącego katalogu: %s"
2670
2671 #: mtasim/openat-die.c:38
2672 #, c-format
2673 msgid "Failed to return to initial working directory: %s"
2674 msgstr "Nie udało się powrócić do poprzedniego katalogu: %s"
2675
2676 #: pies/pies.c:79
2677 #, c-format
2678 msgid "unknown action code: %s"
2679 msgstr "nieznany kod działania: %s"
2680
2681 #: pies/pies.c:96
2682 #, c-format
2683 msgid "%s: invalid e-mail address: %s"
2684 msgstr "%s: niepoprawny adres poczty elektronicznej: %s"
2685
2686 #: pies/pies.c:111
2687 msgid ""
2688 "Specifies action to take when a component finishes with this return code."
2689 msgstr ""
2690 "Działanie do wykonania jeśli komponent zakończył się z takim kodem powrotu."
2691
2692 #. TRANSLATORS: disable and restart are keywords, do not translate them.
2693 #: pies/pies.c:114
2694 msgid "arg: {disable | restart}"
2695 msgstr "arg: {disable | restart}"
2696
2697 #: pies/pies.c:117
2698 msgid "Notify this address when then component terminates."
2699 msgstr "Wysyła zawiadomienie na ten adres gdy komponent kończy pracę."
2700
2701 #: pies/pies.c:118
2702 msgid "arg: email-list"
2703 msgstr "arg: lista-emaili"
2704
2705 #: pies/pies.c:121
2706 msgid "Notification message text (with headers)."
2707 msgstr "Tekst zawiadomienia (z nagłówkami)."
2708
2709 #: pies/pies.c:169
2710 #, c-format
2711 msgid "cannot parse return codes: %s"
2712 msgstr "błąd analizy kodów powrotu: %s"
2713
2714 #: pies/pies.c:189
2715 #, c-format
2716 msgid "%s: not a number"
2717 msgstr "%s: nie jest liczbą"
2718
2719 #: pies/pies.c:196
2720 #, c-format
2721 msgid "%s: not a return code"
2722 msgstr "%s: nie jest kodem powrotu"
2723
2724 #: pies/pies.c:202
2725 #, c-format
2726 msgid "%s: invalid return code"
2727 msgstr "%s: nieznany kod powrotu"
2728
2729 #: pies/pies.c:245
2730 msgid "<tag: exit-code-list>"
2731 msgstr "<etykieta: lista-kodów-powrotu>"
2732
2733 #: pies/pies.c:333
2734 msgid "Invalid octal number"
2735 msgstr "Niepoprawna liczba ósemkowa"
2736
2737 #: pies/pies.c:365
2738 #, c-format
2739 msgid "Unknown syslog facility `%s'"
2740 msgstr "Nieznane urządzenie syslog-u `%s'"
2741
2742 #: pies/pies.c:375
2743 msgid "Command line."
2744 msgstr "Linia polecenia."
2745
2746 #: pies/pies.c:378
2747 msgid "List of dependenices (whitespace separated)"
2748 msgstr "Lista zależności (rozdzielonych spacjami)"
2749
2750 #: pies/pies.c:379
2751 msgid "list"
2752 msgstr "lista"
2753
2754 #: pies/pies.c:382
2755 msgid "Disable this entry."
2756 msgstr "Wyłącza ten wpis."
2757
2758 #: pies/pies.c:385
2759 msgid "Remove file before starting the component."
2760 msgstr "Usuwa plik o podanej nazwie przed uruchamianiem komponentu."
2761
2762 #: pies/pies.c:389
2763 msgid "Redirect program's standard output to the given syslog priority."
2764 msgstr ""
2765 "Przekierowanie standardowego wyjścia programu do podanego priorytetu syslog."
2766
2767 #. TRANSLATORS: Do not translate the words between '{' and '}'. These
2768 #. are keywords.
2769 #: pies/pies.c:392 pies/pies.c:399
2770 msgid "prio: {emerg | alert | crit | err | warning | notice | info | debug}"
2771 msgstr "prio: {emerg | alert | crit | err | warning | notice | info | debug}"
2772
2773 #: pies/pies.c:396
2774 msgid "Redirect program's standard error to the given syslog priority."
2775 msgstr ""
2776 "Przekierowanie standardowego wyjścia błędów do podanego priorytetu syslog."
2777
2778 #: pies/pies.c:406 pies/pies.c:490
2779 msgid "Retain supplementary group."
2780 msgstr "Zachowuje dodatkową grupę."
2781
2782 #: pies/pies.c:409 pies/pies.c:492
2783 msgid "Force this umask."
2784 msgstr "Ustawia podany umask."
2785
2786 #: pies/pies.c:410 pies/pies.c:493
2787 msgid "arg: number"
2788 msgstr "arg: liczba"
2789
2790 #: pies/pies.c:413
2791 msgid ""
2792 "Set program environment. Argument is a list of assignments separated by "
2793 "white space."
2794 msgstr ""
2795 "Konfiguruje środowisko programu. Argumentem jest lista przypisań "
2796 "oddzielonych odstępami."
2797
2798 #: pies/pies.c:415 pmult/pmult.c:306
2799 msgid "arg: list"
2800 msgstr "arg: lista"
2801
2802 #: pies/pies.c:418
2803 msgid "Change to this directory before executing the component."
2804 msgstr "Przechodzi do podanego katalogu przed uruchomieniem komponentu."
2805
2806 #: pies/pies.c:455
2807 msgid "<tag: string>"
2808 msgstr "<etykieta: łańcuch>"
2809
2810 #: pies/pies.c:480 pies/pies.c:535 pmult/pmult.c:376 pmult/pmult.c:472
2811 msgid "Set debug verbosity level."
2812 msgstr "Ustawia poziom logowania komunikatów odpluskwiania."
2813
2814 #: pies/pies.c:482 pmult/pmult.c:378
2815 msgid "Write PID to this file."
2816 msgstr "Zapisuje PID do podanego pliku."
2817
2818 #: pies/pies.c:484
2819 msgid "Set location of the control file."
2820 msgstr "Ustawia nazwę pliku sterowania."
2821
2822 #: pies/pies.c:486
2823 msgid "Set location of the statistics output file."
2824 msgstr "Ustawia nazwę wyjściowego pliku statystyki."
2825
2826 #: pies/pies.c:495
2827 msgid "Wait <n> seconds for all components to shut down."
2828 msgstr "Czeka <n> sekund na zakończenie wszystkich komponentów."
2829
2830 #: pies/pies.c:504
2831 msgid "pies -- process inspector and execution supervisor"
2832 msgstr "pies -- nadzorca wykonania programów"
2833
2834 #: pies/pies.c:531
2835 msgid "Log to syslog"
2836 msgstr "Włącza logowanie przez syslog"
2837
2838 #: pies/pies.c:540
2839 msgid "Restart components named in the command line."
2840 msgstr "Restartowanie komponentów podanych w linii polecenia."
2841
2842 #: pies/pies.c:542
2843 msgid "Reload the running instance of pies."
2844 msgstr "Ponowne ładowanie konfiguracji."
2845
2846 #: pies/pies.c:545
2847 msgid "Display info about the running instance."
2848 msgstr "Wyświetla informacje o uruchomionym egzemplarzu programu."
2849
2850 #: pies/pies.c:547
2851 msgid "Stop the running instance."
2852 msgstr "Zatrzymuje uruchomiony egzemplarz."
2853
2854 #: pies/pies.c:706
2855 #, c-format
2856 msgid "cannot open pid file `%s': %s"
2857 msgstr "Nie można otworzyć pliku PID `%s': %s"
2858
2859 #: pies/pies.c:721
2860 #, c-format
2861 msgid "unexpected character %#03o in pidfile `%s'"
2862 msgstr "nieoczekiwany znak %#03o w pliku PID `%s'"
2863
2864 #: pies/pies.c:730
2865 #, c-format
2866 msgid "cannot signal master process %lu: %s"
2867 msgstr "nie można nadać sygnału do procesu głównego %lu: %s"
2868
2869 #: pies/pies.c:747
2870 msgid "stopping components"
2871 msgstr "zatrzymanie komponentów"
2872
2873 #: pies/pies.c:752 pies/pies.c:790
2874 #, c-format
2875 msgid "cannot open control file `%s': %s"
2876 msgstr "nie można otworzyć pliku sterowania `%s': %s"
2877
2878 #: pies/pies.c:758
2879 #, c-format
2880 msgid "cannot unlink control file `%s': %s"
2881 msgstr "nie można usunąć pliku sterowania `%s': %s"
2882
2883 #: pies/pies.c:810 pies/pies.c:828 pies/pies.c:873
2884 msgid "pies is not running"
2885 msgstr "pies nie jest uruchomiony"
2886
2887 #: pies/pies.c:814
2888 #, c-format
2889 msgid "reloading pies at PID %lu"
2890 msgstr "ponowne ładowanie programu (PID %lu)"
2891
2892 #: pies/pies.c:835
2893 #, c-format
2894 msgid "pies is not running, but a pidfile is found (pid %lu)"
2895 msgstr "pies nie jest uruchomiony, ale plik PID istnieje (PID %lu)"
2896
2897 #: pies/pies.c:842
2898 #, c-format
2899 msgid "pies is running; PID %lu"
2900 msgstr "program uruchomiony; PID %lu"
2901
2902 #: pies/pies.c:850
2903 #, c-format
2904 msgid "cannot open statfile `%s': %s"
2905 msgstr "nie można otworzyć pliku statystyki `%s': %s"
2906
2907 #: pies/pies.c:857
2908 #, c-format
2909 msgid "cannot unlink statfile `%s': %s"
2910 msgstr "nie można usunąć pliku statystyki `%s': %s"
2911
2912 #: pies/pies.c:878
2913 #, c-format
2914 msgid "stopping pies at PID %lu"
2915 msgstr "zatrzymanie programu (PID %lu)"
2916
2917 #: pies/pies.c:934 pmult/pmult.c:1601
2918 #, c-format
2919 msgid "%s starting"
2920 msgstr "rozruch %s"
2921
2922 #: pies/pies.c:938
2923 #, c-format
2924 msgid "cannot become a daemon: %s"
2925 msgstr "nie można przejść w tło: %s"
2926
2927 #: pies/pies.c:945 pmult/pmult.c:1685
2928 #, c-format
2929 msgid "Cannot create PID file `%s': %s"
2930 msgstr "Nie można stworzyć pliku PID `%s': %s"
2931
2932 #: pies/pies.c:950
2933 msgid "not started as an absolute pathname; SIGHUP will not work"
2934 msgstr ""
2935 "nazwa programu nie jest nazwą pełną: wznowienie (SIGHUP) nie będzie działało"
2936
2937 #: pies/pies.c:999 pmult/pmult.c:1603
2938 #, c-format
2939 msgid "%s terminated"
2940 msgstr "zakończenie %s"
2941
2942 #: pies/progman.c:342
2943 #, c-format
2944 msgid "cannot run retranslator `%s': fork failed: %s"
2945 msgstr "nie można uruchomić retranslatora `%s': fork zawiódł: %s"
2946
2947 #: pies/progman.c:448
2948 #, c-format
2949 msgid "%s is respawning too fast, disabled for %d minute"
2950 msgid_plural "%s is respawning too fast, disabled for %d minutes"
2951 msgstr[0] "program %s uruchamia się za często, wyłączono na %d minutę"
2952 msgstr[1] "program %s uruchamia się za często, wyłączono na %d minuty"
2953 msgstr[2] "program %s uruchamia się za często, wyłączono na %d minut"
2954
2955 #: pies/progman.c:465
2956 #, c-format
2957 msgid "starting %s"
2958 msgstr "uruchomienie %s"
2959
2960 #: pies/progman.c:470
2961 #, c-format
2962 msgid "%s: cannot remove file `%s': %s"
2963 msgstr "%s: nie można usunąć pliku `%s': %s"
2964
2965 #: pies/progman.c:511
2966 #, c-format
2967 msgid "%s: cannot change to directory %s: %s"
2968 msgstr "%s: nie można przejść do katalogu %s: %s"
2969
2970 #: pies/progman.c:522
2971 #, c-format
2972 msgid "cannot start `%s': %s"
2973 msgstr "nie udaje się uruchomić `%s': %s"
2974
2975 #: pies/progman.c:528
2976 #, c-format
2977 msgid "cannot run `%s': fork failed: %s"
2978 msgstr "nie udaje się uruchomić `%s': wywołanie fork nie powiodło się: %s\""
2979
2980 #: pies/progman.c:554
2981 #, c-format
2982 msgid "component %s depends on %s, which is not declared"
2983 msgstr "komponent %s zależy od %s, który nie jest zadeklarowany"
2984
2985 #: pies/progman.c:568
2986 #, c-format
2987 msgid "component %s depends on itself"
2988 msgstr "komponent %s zależy od samego siebie"
2989
2990 #: pies/progman.c:696
2991 #, c-format
2992 msgid "%s (%lu) exited successfully"
2993 msgstr "Proces %s (%lu) zakończył się pomyślnie"
2994
2995 #: pies/progman.c:700
2996 #, c-format
2997 msgid "%s (%lu) failed with status %d"
2998 msgstr "Proces %s (%lu) zakończył się ze stanem %d"
2999
3000 #: pies/progman.c:714
3001 #, c-format
3002 msgid "%s (%lu) terminated on signal %d"
3003 msgstr "Proces %s (%lu) zakończył się sygnałem %d"
3004
3005 #: pies/progman.c:720
3006 #, c-format
3007 msgid "%s (%lu) stopped on signal %d"
3008 msgstr "Proces %s (%lu) zatrzymany sygnałem %d"
3009
3010 #: pies/progman.c:726
3011 #, c-format
3012 msgid "%s (%lu) dumped core"
3013 msgstr "Proces %s (%lu) zrzucił rdzeń"
3014
3015 #: pies/progman.c:731
3016 #, c-format
3017 msgid "%s (%lu) terminated with unrecognized status"
3018 msgstr "Proces %s (%lu) zakończył się z nierozpoznanym stanem"
3019
3020 #: pies/progman.c:818
3021 #, c-format
3022 msgid "cannot expand message body: %s"
3023 msgstr "nie można rozszerzyć ciała wiadomości: %s"
3024
3025 #: pies/progman.c:826
3026 #, c-format
3027 msgid "cannot create message: %s"
3028 msgstr "nie można stworzyć wiadomości: %s"
3029
3030 #: pies/progman.c:849
3031 #, c-format
3032 msgid "subprocess %lu finished"
3033 msgstr "podproces %lu zakończony"
3034
3035 #: pies/progman.c:875
3036 #, c-format
3037 msgid "Disabling component %s: exited with code %d"
3038 msgstr "Wyłączenie komponentu %s: komponent zakończył się z kodem %d"
3039
3040 #: pies/progman.c:897
3041 #, c-format
3042 msgid "stopping component `%s'"
3043 msgstr "zatrzymanie komponentu `%s'"
3044
3045 #: pies/progman.c:903
3046 #, c-format
3047 msgid "stopping component `%s': component not started"
3048 msgstr "zatrzymanie komponentu `%s': komponent nie jest uruchomiony"
3049
3050 #: pies/progman.c:918
3051 #, c-format
3052 msgid "dumping statistics to `%s'"
3053 msgstr "zapisanie statystyk do `%s'"
3054
3055 #: pies/progman.c:922
3056 #, c-format
3057 msgid "cannot open file `%s' for writing: %s"
3058 msgstr "nie można otworzyć pliku `%s' do zapisu: %s"
3059
3060 #: pies/progman.c:942
3061 #, c-format
3062 msgid "[disabled; scheduled for %s]"
3063 msgstr "[wyłączony; zaplanowany na %s]"
3064
3065 #: pies/progman.c:945
3066 #, c-format
3067 msgid "[disabled]"
3068 msgstr "[wyłączony]"
3069
3070 #: pies/progman.c:950
3071 #, c-format
3072 msgid "cannot convert argument list: %s"
3073 msgstr "nie można przetworzyć listy argumentów: %s"
3074
3075 #: pies/progman.c:962
3076 #, c-format
3077 msgid "retranslator %s %lu\n"
3078 msgstr "retranslator %s %lu\n"
3079
3080 #: pmult/pmult.c:164
3081 #, c-format
3082 msgid "client type %s is not supported yet"
3083 msgstr "Typ klienta %s jeszcze nie jest obsługiwany"
3084
3085 #: pmult/pmult.c:168
3086 #, c-format
3087 msgid "unknown client type %s"
3088 msgstr "nieznany typ klienta: %s"
3089
3090 #: pmult/pmult.c:256
3091 #, c-format
3092 msgid "Invalid log level: %s"
3093 msgstr "Niepoprawny poziom logowania: %s"
3094
3095 #: pmult/pmult.c:282
3096 msgid "Set remote milter type. Only `milter' is understood so far."
3097 msgstr "Ustawia typ zdalnego serwera. Na razie obsługuje się jedynie `milter'."
3098
3099 #. TRANSLATORS: 'milter' and 'pmilter' are keywords, do not translate
3100 #. them.
3101 #: pmult/pmult.c:285
3102 msgid "{milter [version: number]|pmilter}"
3103 msgstr "{milter [wersja: liczba]|pmilter}"
3104
3105 #: pmult/pmult.c:287
3106 msgid "Set remote client URL."
3107 msgstr "Ustawia URL zdalnego klienta."
3108
3109 #: pmult/pmult.c:289
3110 msgid "Set write timeout."
3111 msgstr "Limit czasu trwania operacji zapisu."
3112
3113 #: pmult/pmult.c:292
3114 msgid "Set read timeout."
3115 msgstr "Limit czasu trwania operacji odczytu."
3116
3117 #: pmult/pmult.c:295
3118 msgid "Set timeout for EOM."
3119 msgstr "Limit czasu oczekiwania na koniec pliku."
3120
3121 #: pmult/pmult.c:298
3122 msgid "Set connect timeout."
3123 msgstr "Limit czasu oczekiwania na połączenie"
3124
3125 #: pmult/pmult.c:301
3126 msgid ""
3127 "Set log verbosity level. Arg is a list of items separated by commas or "
3128 "whitespace. Each item is a log level optionally prefixed with `!' to "
3129 "indicate `any level except this', or '<', meaning `all levels up to and "
3130 "including this'. Log levels in order of increasing priority are: debug, "
3131 "info, warn, err, fatal."
3132 msgstr ""
3133 "Ustawia poziom logowania. Argumentem jest lista oddzielonych przecinkami lub "
3134 "spacjami specyfikacji. Specyfikacja składa się z poziomu, opcjonalnie "
3135 "poprzedzonego znakiem `!', co znaczy `każdy poziom z wyjątkiem tego', lub "
3136 "`<', co znaczy `wszystkie poziomy do i włącznie z tym'. Poziomy logowania "
3137 "wg. wzrastającego priorytetu to: debug, info, warn, err, fatal."
3138
3139 #: pmult/pmult.c:445
3140 msgid "ident"
3141 msgstr "ident"
3142
3143 #: pmult/pmult.c:452
3144 msgid "pmult -- pmilter multiplexer"
3145 msgstr "pmult -- multiplekser dla pmilter"
3146
3147 #: pmult/pmult.c:463
3148 msgid "URL"
3149 msgstr "URL"
3150
3151 #: pmult/pmult.c:464
3152 msgid "Listen on the given URL"
3153 msgstr "Nasłuchanie na podanym URL-u."
3154
3155 #: pmult/pmult.c:474
3156 msgid "Disable signal handling in the main thread (use for debugging)."
3157 msgstr "Wyłącza obsługiwanie sygnałów przez wątek główny (dla odpluskwiania)."
3158
3159 #: pmult/pmult.c:790
3160 #, c-format
3161 msgid "Unsupported reply code: %c (%d)"
3162 msgstr "Nieobsługiwany kod odpowiedzi: %c (%d)"
3163
3164 #: pmult/pmult.c:793
3165 #, c-format
3166 msgid "Unsupported reply code: (%d)"
3167 msgstr "Nieobsługiwany kod odpowiedzi: (%d)"
3168
3169 #: pmult/pmult.c:991
3170 #, c-format
3171 msgid "%sFailed to connect to %s (milter %s)"
3172 msgstr "%sBłąd łączenia z %s (milter %s)"
3173
3174 #: pmult/pmult.c:1463
3175 #, c-format
3176 msgid "%sCannot get the size of the header stream: %s"
3177 msgstr "%sNie można otrzymać rozmiaru strumienia nagłówków: %s"
3178
3179 #: pmult/pmult.c:1471
3180 #, c-format
3181 msgid "%sCannot create header: %s"
3182 msgstr "%sNie można stworzyć nagłówka: %s"
3183
3184 #: pmult/pmult.c:1571
3185 #, c-format
3186 msgid "Got signal %d"
3187 msgstr "Otrzymano sygnał %d"
3188
3189 #: pmult/pmult.c:1623
3190 #, c-format
3191 msgid "Failed to set up signals: %s"
3192 msgstr "Błąd nastawiania sygnałów: %s"
3193
3194 #: pmult/pmult.c:1659
3195 msgid "URL to listen on was not specified."
3196 msgstr "Nie podano URL-a do nasłuchiwania."
3197
3198 #: pmult/pmult.c:1665
3199 msgid "No clients configured."
3200 msgstr "Brak skonfigurowanych klientów."
3201
3202 #: pmult/pmult.c:1673
3203 #, c-format
3204 msgid "Version mismatch: compile_time=%d, run_time=%d"
3205 msgstr "Niezgodność wersji: kompilacja=%d, wykonanie=%d"
3206
3207 #: pmult/pmult.c:1696
3208 #, c-format
3209 msgid "Cannot create main thread: %s"
3210 msgstr "Nie można utworzyć wątku głównego: %s"

Send suggestions and bug reports to Sergey Poznyakoff
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20